Изследваха как се прилага Закона за защита от домашното насилие в област Търговище

Мониторингов доклад дава оценка, как се работи за защита на пострадали от домашно насилие в област Търговище. Изследването се прави за първи път в региона с цел да се видят силните страни и предизвикателствата при оказването на помощ на жертвите. […]

Continue reading »

Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”

Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-153/21.05.2019 г.)   Целта на проекта е прилагане на системен подход за превенция и защита от домашно насилие в област […]

Continue reading »

ПРОЕКТ „ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ”

Проектът се финансира от Програмата за права, равенство и гражданско участие на Европейския съюз (2014-2020)   Координатор: Сдружение „Асоциация НАЯ” гр. Търговище Партньори: Женски център в град Кардица, Гърция и Международната организация за защита на децата, департамент в град Генуа, Италия […]

Continue reading »

# Чуйте и нашия глас срещу насилието – #MeToo – България 2018

Ние, организациите от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” се присъединяваме към международните дни срещу насилието срещу жени /25 ноември – 10 декември 2018/ и към международните гласове и движения, като #MeToo В навечерието на 70-годишнината от […]

Continue reading »

Политика за закрила на детето

„АСОЦИАЦИЯ НАЯ“ е неправителствена организация в обществена полза, която работи за защита на правата на децата. Екипът на нашата организация е изцяло посветен на визията, да създадем общество от равноправни граждани, в което отношенията са базирани на толерантност, разбиране и […]

Continue reading »

Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките населени места на област Търговище

  Проект „Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките населени места на област Търговище” е финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-178/18.05.2018 г.).   Дългосрочна цел на проекта е: Прилагане на комплексен подход за ограничаване […]

Continue reading »

500 ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ БЯХА ПОДКРЕПЕНИ ОТ „АСОЦИАЦИЯ НАЯ“ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

„Асоциация НАЯ” проведе заключителна кръгла маса по проект „Достойнство – живот без насилие”, финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се реализира в рамките на 25 […]

Continue reading »

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ СЕ ОБУЧАВАХА ДА РАБОТЯТ В РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ

40 представители на различни  институции от област Търговище, които работят в подкрепа на жертви на домашно насилие, от малките населени места от етнически произход, предимно ромски се обучаваха на тема „Представяне на специфичните нужди и потребности на ромските жени и […]

Continue reading »

Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, издаде „Асоциация НАЯ”

Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, издаде „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”. Той е предназначен за професионалисти, които се занимават с насилието над […]

Continue reading »
1 2 3 5