МАЛЪК КЛУБ ОБЕДИНЯВА ЖЕНИТЕ В ТЪРГОВИЩКОТО СЕЛО ДЪЛГАЧ

  Малка женска група се е заела да търси решение на проблемите на жените и децата в търговищкото село Дългач. Това стана ясно от проведена на място фокус група по проект „Достойнство – живот без насилие” на „Асоциация НАЯ”. Срещата имаше за цел да събере информация за специфичните потребности на хората от малките населени места

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОВЕЧЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТЧЕТОХА В АНТОНОВО

Необходими са повече специализирани обучения на представители от институциите, особено от селата, за разпознаване на симптоматиката по проблема „домашно насилие“, за сигнализиране и работа с жени и деца, жертви на домашно насилие от ромски произход. Тази потребност беше идентифицирана от анализа на проведената фокус-група с професионалисти от различни служби и организации от община Антоново, работещи

ПРОБЛЕМЪТ С РАННИТЕ БРАКОВЕ НА РОМСКИ МОМИЧЕТА ПОСТАВЯТ ИНСТИТУЦИИТЕ В ОМУРТАГ

  Представители на различни институции от социалната, здравната, образователната, правоохранителната и правораздавателната система участваха във фокус група в град Омуртаг, организирана от „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”. В срещата се включиха 8 участници от организации и институции, работещи пряко по проблема „домашно насилие“ в малките населени места. Целта на

Сдружение „Асоциация НАЯ“ – Търговище обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител на услуга по проект „Достойнство – живот без насилие“

Сдружение „Асоциация НАЯ“ – Търговище обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет на възлагане:„Предоставяне на правно консултиране и процесуално представителство по Закона за защита от домашното насилие на клиенти, жертви на домашно насилие“ по проект „Достойнство-живот без насилие“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по