ФОНД ЗА БОРБА С ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ЩЕ ПОМАГА НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ЖЕНИ И ДЕЦА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА

Специалистите алармират, че в условията на COVID-19 нараства нуждата от спешна помощ и закрила Една тиха пандемия, различна от тази, предизвикана от коронавируса, е превзела много домове. Това е пандемията на домашното насилие. От началото на изолацията, ситуацията в много семейства се влошава драматично. Организациите, които управляват горещите линии за пострадали от насилие, съобщават за

Изследваха как се прилага Закона за защита от домашното насилие в област Търговище

Мониторингов доклад дава оценка, как се работи за защита на пострадали от домашно насилие в област Търговище. Изследването се прави за първи път в региона с цел да се видят силните страни и предизвикателствата при оказването на помощ на жертвите. Събраните данни са за периода 2015 – 2018 година и включват статистика от Районните съдилища

ПРОЕКТ „ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ”

Проектът се финансира от Програмата за права, равенство и гражданско участие на Европейския съюз (2014-2020)   Координатор: Сдружение „Асоциация НАЯ” гр. Търговище Партньори: Женски център в град Кардица, Гърция и Международната организация за защита на децата, департамент в град Генуа, Италия   Проектът ще работи за предотвратяване на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете,

# Чуйте и нашия глас срещу насилието – #MeToo – България 2018

Ние, организациите от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” се присъединяваме към международните дни срещу насилието срещу жени /25 ноември – 10 декември 2018/ и към международните гласове и движения, като #MeToo В навечерието на 70-годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека напомняме, че Декларацията е издигнала в основна

Политика за закрила на детето

„АСОЦИАЦИЯ НАЯ“ е неправителствена организация в обществена полза, която работи за защита на правата на децата. Екипът на нашата организация е изцяло посветен на визията, да създадем общество от равноправни граждани, в което отношенията са базирани на толерантност, разбиране и зачитане на човешкото достойнство. Мисията ни е оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на

Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките населени места на област Търговище

  Проект „Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките населени места на област Търговище” е финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-178/18.05.2018 г.).   Дългосрочна цел на проекта е: Прилагане на комплексен подход за ограничаване на домашното насилие в малките населени места в област Търговище. Краткосрочните цели са: Осигуряване на

500 ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ БЯХА ПОДКРЕПЕНИ ОТ „АСОЦИАЦИЯ НАЯ“ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

„Асоциация НАЯ” проведе заключителна кръгла маса по проект „Достойнство – живот без насилие”, финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се реализира в рамките на 25 месеца, като стартира през февруари 2014 г. На срещата бяха поканени представители на институции, медии,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ СЕ ОБУЧАВАХА ДА РАБОТЯТ В РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ

40 представители на различни  институции от област Търговище, които работят в подкрепа на жертви на домашно насилие, от малките населени места от етнически произход, предимно ромски се обучаваха на тема „Представяне на специфичните нужди и потребности на ромските жени и деца, жертви на домашно насилие”. В два поредни семинара участваха полицаи, социални работници, психолози, педагози

Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, издаде „Асоциация НАЯ”

Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, издаде „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”. Той е предназначен за професионалисти, които се занимават с насилието над жени и/или работят с ромски общности – специалисти от социалната, здравната и образователната системи, местни