ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЕКТА

На 08 Април 2014 г., в Туристическия информационен център Търговище се състоя пресконференция по откриване на проект „Достойнство – живот без насилие”. /информация за проекта тук/ Присъстваха, както представители на държавни и местни институции, работещи пряко или косвено с жертви на домашно насилие (Полиция, РЗИ, учители, представители на общината, социални работници от Дирекция Социално подпомагане, Началник на

Домашно насилие – мнението на мъжете

И МЪЖЕ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДИСКУСИИ ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ   10 мъже до момента са се включили във фокус групите, организирани от „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие” / информация за проекта тук/. Срещите, на които присъстваха и мъже, бяха организирани в градовете Антоново и Опака и селата Руец и

Здравец

ЖЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ ДИСКУТИРАХА ПРОБЛЕМА ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В СЕЛО ЗДРАВЕЦ Жени с различна етническа принадлежност от търговищкото село Здравец дискутираха темата  „домашно насилие” в рамките на фокусгрупа, организирана от „Асоциация НАЯ” по проект „Достойнство – живот без насилие”. /информация за проекта тук/ Споделеното в рамките на дискусията посочи сравнително ниска чувствителност към проблема.

Попово

РОМКИ ОТ ПОПОВСКО ИМАТ ИДЕЯ ЗА СВОИ ЖЕНСКИ КЛУБОВЕ Създаването на клубове, в които жени да бъдат обучавани как да отстояват правата си, предложиха участничките във фокус група в град Попово. Те се събраха в откритата приемна на „Асоциация НАЯ“ в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”. /информация за проекта тук/ Целта на

Беломорци

МОЖЕ ЛИ БЯГСТВОТО ДА РЕШИ ПРОБЛЕМА С ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ Бягството може да се окаже единствено решение за жена, жертва на домашно насилие – това мнение споделиха жени от село Беломорци, община Омуртаг, които участваха във фокус-група, организирана от „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”. (информация за проекта тук) На срещата

Омуртаг

     ОТКРИВАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ПРЕДЛОЖИХА ЖЕНИ ОТ ОМУРТАГ Създаването на Кризисен център, в който да бъдат настанявани жени, жертви на домашно насилие заедно с техните деца, е най-адекватна подкрепа за пострадалите, според участниците във фокус група, която „Асоциация НАЯ” организира в град Омуртаг в рамките на проект „Достойнство