Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”

Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-153/21.05.2019 г.)   Целта на проекта е прилагане на системен подход за превенция и защита от домашно насилие в област […]

Continue reading »

ПРОЕКТ „ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ”

Проектът се финансира от Програмата за права, равенство и гражданско участие на Европейския съюз (2014-2020)   Координатор: Сдружение „Асоциация НАЯ” гр. Търговище Партньори: Женски център в град Кардица, Гърция и Международната организация за защита на децата, департамент в град Генуа, Италия […]

Continue reading »

Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките населени места на област Търговище

  Проект „Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките населени места на област Търговище” е финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-178/18.05.2018 г.).   Дългосрочна цел на проекта е: Прилагане на комплексен подход за ограничаване […]

Continue reading »