Омуртаг

 

Омуртаг

 

 ОТКРИВАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ПРЕДЛОЖИХА ЖЕНИ ОТ ОМУРТАГ

Създаването на Кризисен център, в който да бъдат настанявани жени, жертви на домашно насилие заедно с техните деца, е най-адекватна подкрепа за пострадалите, според участниците във фокус група, която „Асоциация НАЯ” организира в град Омуртаг в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие” / информация за проекта тук/.

Срещата имаше за цел да събере информация за специфичните потребности на жени, жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско. Присъстваха 10 жени от Омуртаг, като 9 от тях се идентифицираха като представители на ромската етническа група, а една представителка на турската етническа група.

Дискутирайки проблема „домашното насилие” присъстващите отчетоха, че агресията в семейството се приема като частен проблем и много от жертвите не говорят за него, като дори се опитват да скрият проблемите пред своите близки и приятели. Това е една от причините пострадалите да не търсят специализирана помощ от институциите. Групата посочи като основна подкрепяща среда семейството и жените заявиха, че ако имат подобен проблем, първо биха се обърнали към родителите си.

Омуртаг

Смятат още, че срамът в тяхната общност е водещ и затова семейните проблеми остават затворени между четирите стени на техния дом. Друга причина жертвите да не търсят подкрепа е страхът – какво ще се случи след това? Този страх е както от неизвестното, така и от това, че след като се обърнат за помощ, извършителят ще разбере и актовете на насилие ще станат по-жестоки.

Институциите, които фокус групата разпозна като занимаващи се с проблема „домашно насилие”, са полицията и социалните служби. Притесненията, които споделиха присъстващите, обаче, са свързани с това, че е много вероятно специалистите, от които потърсят помощ, да не обърнат внимание на проблема, като кажат, че това е нещо битово и семейно, с което жената трябва да се справи сама.

работен момент

Всички присъстващи бяха категорични, че домашното насилие се отразява на поведението на децата в училище – често те стават агресивни. „Както мъжът бие жената, така и децата може да бият в училище“, бяха коментарите по темата. От всички изказвания на групата стана ясно, че децата са много ценни за ромските жени и понякога те са склонни да търпят посегателствата върху тях от страх да не загубят децата си, както и заради притесненията, че ако напуснат дома си заедно с децата, ще останат без никакви средства и няма да могат да се грижат за тях. С тези мотиви жените изтъкнаха, че за жертвите на домашно насилие в района е подходящо да има Кризисен център, където те да бъдат настанявани заедно с децата си.

IMG_9931

Друга потребност, която беше отчетена от фокус групата, е нуждата от по-голяма подкрепа за продължаване на образованието на децата след начален етап. Това е сериозен проблем за семействата в района, заради голямата безработица и ниските доходи. Част от родителите са принудени да спрат децата си от училище след четвърти клас, защото нямат средства за издръжката им.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *