Омуртаг

 

Омуртаг

 

 ОТКРИВАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ПРЕДЛОЖИХА ЖЕНИ ОТ ОМУРТАГ

Създаването на Кризисен център, в който да бъдат настанявани жени, жертви на домашно насилие заедно с техните деца, е най-адекватна подкрепа за пострадалите, според участниците във фокус група, която „Асоциация НАЯ” организира в град Омуртаг в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие” / информация за проекта тук/.

Срещата имаше за цел да събере информация за специфичните потребности на жени, жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско. Присъстваха 10 жени от Омуртаг, като 9 от тях се идентифицираха като представители на ромската етническа група, а една представителка на турската етническа група.

Дискутирайки проблема „домашното насилие” присъстващите отчетоха, че агресията в семейството се приема като частен проблем и много от жертвите не говорят за него, като дори се опитват да скрият проблемите пред своите близки и приятели. Това е една от причините пострадалите да не търсят специализирана помощ от институциите. Групата посочи като основна подкрепяща среда семейството и жените заявиха, че ако имат подобен проблем, първо биха се обърнали към родителите си.

Омуртаг

Смятат още, че срамът в тяхната общност е водещ и затова семейните проблеми остават затворени между четирите стени на техния дом. Друга причина жертвите да не търсят подкрепа е страхът – какво ще се случи след това? Този страх е както от неизвестното, така и от това, че след като се обърнат за помощ, извършителят ще разбере и актовете на насилие ще станат по-жестоки.

Институциите, които фокус групата разпозна като занимаващи се с проблема „домашно насилие”, са полицията и социалните служби. Притесненията, които споделиха присъстващите, обаче, са свързани с това, че е много вероятно специалистите, от които потърсят помощ, да не обърнат внимание на проблема, като кажат, че това е нещо битово и семейно, с което жената трябва да се справи сама.

работен момент

Всички присъстващи бяха категорични, че домашното насилие се отразява на поведението на децата в училище – често те стават агресивни. „Както мъжът бие жената, така и децата може да бият в училище“, бяха коментарите по темата. От всички изказвания на групата стана ясно, че децата са много ценни за ромските жени и понякога те са склонни да търпят посегателствата върху тях от страх да не загубят децата си, както и заради притесненията, че ако напуснат дома си заедно с децата, ще останат без никакви средства и няма да могат да се грижат за тях. С тези мотиви жените изтъкнаха, че за жертвите на домашно насилие в района е подходящо да има Кризисен център, където те да бъдат настанявани заедно с децата си.

IMG_9931

Друга потребност, която беше отчетена от фокус групата, е нуждата от по-голяма подкрепа за продължаване на образованието на децата след начален етап. Това е сериозен проблем за семействата в района, заради голямата безработица и ниските доходи. Част от родителите са принудени да спрат децата си от училище след четвърти клас, защото нямат средства за издръжката им.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *