Домашно насилие – мнението на мъжете

И МЪЖЕ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДИСКУСИИ ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

 

10 мъже до момента са се включили във фокус групите, организирани от „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие” / информация за проекта тук/. Срещите, на които присъстваха и мъже, бяха организирани в градовете Антоново и Опака и селата Руец и Лиляк от Търговищка община. Те имаха за цел да съберат информация за специфичните потребности на жени, жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско.

Анализът на отделните фокус групи показа изключително тревожна ситуация в община Опака, където съществуването на проблем „домашно насилие“ твърдо се отрича от представителите на местната общност, но в същото време участниците в групата споделиха за случаи, при които проблемът е бил скрит и нито обществото, нито институциите са знаели, че в семействата има домашно насилие, но агресията дотолкова е ескалирала, че е довела до няколко убийства. От споделеното във фокус групата стана ясно, че липсата на подкрепа и разбиране от страна на най-близките, както и недоверието към институциите, са основни причини жертвите на насилие да не търсят помощ и подкрепа. В рамките на дискусията присъстващите споделиха още своите виждания за равнопоставеността на мъжете и жените в семейството, за различния праг на чувствителност към проявите на агресия и вариантите пострадалата жена да потърси помощ. Представителите на местната общност не пропуснаха да споменат и най-наболелите проблеми в общината – високата безработица, отпадането на деца от социално слаби семейства от училище, напускането на младите хора, които тръгват да търсят препитание в чужбина, както и недостатъчните социални и здравни услуги за хората от малките населени места.

Antonovo

Липсата на работа и ниските доходи бяха основните проблеми, върху които се фокусираха участниците в срещата в град Антоново. Хората там демонстрираха изключително ниско доверие в институциите, което се оказва и основна причина всички проблеми, включително и тези със случаите на домашно насилие, да остават скрити в семейството и в общността и да не се допуска намеса отвън. Представителите на ромската етническа общност споделиха, че се чувстват неразбрани от различните служби и не смятат, че те могат да отговорят на техните нужди и потребности. Участниците в групата посочиха, че домашно насилие в тяхната общност няма. Освен, че отричат съществуването на проблема, те не признават и неговата обществена значимост, а причините обясняват с липсата на работа и пари, които според тях провокират насилие между партньорите.

Ruec

Ниска чувствителност към проявите на домашно насилие и липса на информираност по темата показа анализът от фокус групата в Търговищкото село Руец. Там част от участниците и то основно мъжете споделиха разбирането, че в семейството те трябва да имат водещата роля и да вземат решенията, а физическите наказания са приемливи като възпитателна мярка спрямо децата. Идентифицирана беше нуждата от провеждане на разяснителна кампания за проявите на домашно насилие и възможностите за подкрепа на жертвите, защото в местната общност съществуват редица предразсъдъци като например, че домашно насилие има само в ромските семейства, защото са бедни и ниско образовани. Установено беше също така, че групата не разпознава институции, които могат да окажат подкрепа на пострадалите жени и деца и не знае какви са възможностите в помощ на жертвите на домашно насилие.

Lilyak

В другото село от община Търговище – Лиляк, проведената фокусгрупа демонстрира много висока информираност по темата „домашно насилие” и готовност участниците открито да говорят за нея, споделяйки дори лични истории. Представителите на местната общност бяха на мнение, че ако проблемът остава скрит, жертвите не споделят и не търсят помощ, проявите на насилие няма да спрат. Решавайки казус за ромска жена, която живее на село и търпи домашно насилие и от мъжа си, и от неговите родители, позицията на групата беше, че не е по възможностите на нито една организация сама да окаже адекватна помощ и подкрепа на пострадалата, а трябва да се намесят няколко институции, да се намери жилище за майката и децата и да получи финансова подкрепа. Интерес предизвика изказването на единствения мъж в групата, който акцентира върху проблема, какво се случва с насилника и изрази мнение, че трябва да се работи и с него. На база на това, анализът от фокус групата в село Лиляк идентифицира като потребност, мъже с ясна позиция по проблема „домашно насилие” да бъдат привлечени в кампании за превенция на насилието.

 

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon