ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ Е СЕМЕЙНА ТАЙНА, СПОДЕЛЯТ ЖЕНИ ОТ СЕЛО ПОДГОРИЦА

„Безработицата и липсата на доходи поставят жените в неравностойно положение в семейството“ – това споделиха жените от Търговищкото село Подгорица, които участваха във фокус група, организирана от „Асоциация НАЯ“ в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие“. /информация за проекта тук/

В срещата, която имаше за цел да се събере информация за потребностите на жените, жертви на домашно насилие от малките населени места, участваха 15 жени от етнически малцинства. Още при представянето си участничките в групата поставиха акцент върху социалното си положение, споделяйки, че за тях е много важно да работят, да печелят пари, равностойно да участват във финансовата издръжка на семейството. Споделиха, че една от причините за конфликтите в домакинството е, че не работят и не внасят пари в семейния бюджет. Желаят да бъдат равноправни партньорки на мъжете и един от начините да го постигнат, според тях, е да работят.

podgorica

Присъстващите разказаха, че живеят в разширени семейства и се грижат за родителите на мъжете си. Решенията се вземат с участие на възрастните, най-често решаваща дума има свекъра, почитан като старейшина. Жените споделиха, че при възникнали конфликти мъжете им защитават родителите си. В йерархичната структура на разширеното семейство те самите са поставена много ниско. От разказите на участничките в групата стана ясно, че този модел се мултиплицира при младото поколение. Образованието си след осми клас продължават само момчетата в семейството, докато, според самите родители, основното образование е достатъчно за момичетата, на които е отредена ролята да бъдат майки и домакини.

Дискутирайки дали имат информация за домашното насилие и коментира ли се открито тази тема в тяхната общност, жените бяха категорични, че нямат право да изнасят информация за това, което се случва в дома им извън пределите му. Семейството функционира като „малка държава“ и много строго се пазят тайните му. По тази причина за домашно насилие в местната общност не се говори открито и не се търси специализирана помощ и подкрепа за жертвите. Участничките в групата твърдо заявиха, че не са съгласни, при случай на домашно насилие, децата и жената да бъдат настанявани на специални места, наречени центрове.

Жените споделиха, че не са търсили помощ от Полицията по случаи на домашно насилие. Мислят, че органите на реда няма с какво да им помогнат и свързват тяхната работа с функцията да наказват. Хората в селото имат доверие на Полицията по отношение установяване на ред и правила, но не биха се доверили да споделят семейни проблеми. В местната общност има изградено доверие към Кмета на селото. При случай на домашно насилие биха се обърнали към него. Други институции не разпознават като адекватни да окажат помощ и подкрепа на пострадалата жена.

Анализът на информацията, събрана от фокус групата показва, че жените от етническите малцинства в селото се очертават като много затворена общност по отношение споделяне на проблема „домашно насилие“ и „изваждането“ му извън пределите на семейството.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *