Сдружение „Асоциация НАЯ“ – Търговище обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител на услуга по проект „Достойнство – живот без насилие“

Naia_logoСдружение „Асоциация НАЯ“ – Търговище обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет на възлагане:„Предоставяне на правно консултиране и процесуално представителство по Закона за защита от домашното насилие на клиенти, жертви на домашно насилие“ по проект „Достойнство-живот без насилие“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Дейности, включени в услугата:

  1. Предоставяне на правно консултиране на жертви на домашно насилие;
  2. Процесуално представителство на жертви на домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие.

В процедурата за избор за възлагане може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на обявените в документацията за участие изисквания.

Прогнозна стойност в лева: 15 148,78 лв. /петнадесет хиляди сто четиридесет и осем лева 78 ст./ с включен ДДС.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

Срокът за получаване на офертите е 11.08.2014 г., 17:30 ч.

Пълният текст на публичната покана можете да видите тук

Цялата документация за процедура за избор на изпълнител на услугата, заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите от тук.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *