ПРОБЛЕМЪТ С РАННИТЕ БРАКОВЕ НА РОМСКИ МОМИЧЕТА ПОСТАВЯТ ИНСТИТУЦИИТЕ В ОМУРТАГ

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Представители на различни институции от социалната, здравната, образователната, правоохранителната и правораздавателната система участваха във фокус група в град Омуртаг, организирана от „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”.

В срещата се включиха 8 участници от организации и институции, работещи пряко по проблема „домашно насилие“ в малките населени места. Целта на фокус групата бе да се събере информация за това, дали професионалистите познават специфичните потребности и трудности на жени, жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско и дали при работата си с тях се съобразяват с тази специфика.

При обсъждането на въпроса „Смятате ли, че съществува проблема „домашно насилие“ сред ромската общност и в какво смятате се изразява той?“, представителите на институциите се обединиха около мнението, че домашното насилие съществува и е един от важните проблеми в общността. Дискутираха се специфичните традиции на ромското население – това, че в общността водещо място заемат мъжете, а пред жените има редица ограничения по отношение на облеклото, на социалните контакти и правото да изразяват свое мнение. Наблегна се на това, че „домашното насилие“, по наблюдения на институциите, не се възприема като проблем в етническите общности, а като начин на общуване между партньорите. Отчетено беше, че тази група е силно маргинализирана и представителите й трудно се обръщат за помощ, особено към институциите.

Обсъден беше проблемът за ранните бракове като форма на насилие спрямо момичетата от ромската етническа група и се подчерта, че при част от тези уговорени съжителства има сериозни съмнения, че са обвързани с даването и приемането на пари от страна на родителите. Според присъстващите, ранните бракове са една от причините младите ромски момичета да спират да ходят на училище. По проблема всички институции работят, но споделиха, че се чувстват безсилни. Обясняват си това с културната специфика на ромската група и наложените традиции в общността. Представителите на институциите смятат, че не могат да се справят с проблема и това намалява мотивацията им за работа по него.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Институциите показват ниска информираност и неразбиране на голяма част от спецификите на ромската общност, свързани с партньорските отношения и отглеждането на децата. Това неразбиране води до осъждане и неприемане на едно или друго поведение на жертвите на домашно насилие. Отчитат, че имат нужда да повишат познанията си за спецификата на ромската група, за да работят по-ефективно с местната общност” се посочва в експертния анализ от срещата. Положително е, според присъстващите, че има обучения, в които се говори за спецификата на ромските групи. В Омуртаг в част от училищата са проведени обучения от Център „Амалипе“ във връзка с културните особености на ромите. Познаването на тяхната специфика е осъзната необходимост за по-добра и ефективна работа с местната общност.

Отчетено беше още, че няма партниране между отделните институции при работа по случаи на домашно насилие на жени и деца. Разписаните процедури за идентифициране на насилие и подаване на сигнал за дете в голяма степен не се прилагат на практика. В същото време, институциите заявяват необходимост от прилагане на междуинституционален подход при работата по случаи на домашно насилие, осъзнавайки, че така биха били по-ефективни при защитата и подкрепата на пострадалите.

Изготвеният анализ на проведената фокус-група посочи, че в местната общност има потребност от въвеждане на програми за превенция на домашното насилие от най-ранна детска възраст – в детските градини и училищата. Необходими са и системни действия за повишаване на информираността и чувствителността на децата и младежите към проявите на агресия. Самите педагози, участващи в срещата, отчетоха, че трябва да се повиши капацитета им, за да разпознават децата-жертви на домашно насилие, както и да получат знания и умения да прилагат индивидуален подход към всяко дете. Признаха и липсата на достатъчно познания по темата „домашно насилие”. Отчетено беше, като проблем, липсата на педагогически съветници и психолози в училищата.

Отбеляза се, че са необходими повече услуги за подкрепа на жертвата на домашно насилие, в това число наличие на кризисни центрове за пострадали от домашно насилие и жертви на трафик или в риск от трафик.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *