НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОВЕЧЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТЧЕТОХА В АНТОНОВО

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Необходими са повече специализирани обучения на представители от институциите, особено от селата, за разпознаване на симптоматиката по проблема „домашно насилие“, за сигнализиране и работа с жени и деца, жертви на домашно насилие от ромски произход. Тази потребност беше идентифицирана от анализа на проведената фокус-група с професионалисти от различни служби и организации от община Антоново, работещи пряко по проблема „домашно насилие“ сред населението от малките населени места с фокус върху ромите.

Целта на срещата, организирана от „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”, бе да се събере информация за това, дали различните системи (социалната, здравната, образователната, правоохранителната и правораздавателната) познават специфичните потребности и трудности на жени, жертви на домашно насилие от целевата група и дали при работата си с тях се съобразяват с тази специфика.

Във фокус-групата участваха общо 14 представители от Община Антоново – Дирекция „Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“ Омуртаг, РУ „Полиция“ – Полицейски участък Антоново, Местната комисията за борба с противообществените прояви малолетни и непълнолетни, представители на образователната и здравна система и на местната власт.

От общинската администрация в Антоново представиха селищата в района, като подчертаха, че селата в общината са разположени на голяма територия, отдалечени са от общинския център, което затруднява достъпа на населението до институциите, поради липсата на междуселищен транспорт. Представителят на общината сподели, че усилията им са насочени към приобщаване на ромските деца в детските градини, за да могат да се социализират и да усвоят българския език. От местната власт анонсираха, че през тази година престои да се открият социални услуги в град Антоново, които да са достъпни за населението, но на този етап липсата на местен ресурс от специалисти затруднява процеса.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В рамките на дискусията за домашното насилие в етническите общности, участниците във фокус групата се обединиха около мнението, че проблемът съществува в ромското семейство като заучено поведение и се утвърждава като начин да се упражнява контрол и подчинение над жените и децата от страна на мъжете. Наложеният патриархат в ромските семейства прави жените зависими, отнема им се правото на образование и работа. В резултат на това, те формират ниска оценка за себе си и висок праг на търпимост към насилието.

Като сериозен проблем беше отчетена липсата на местен ресурс от специалисти, психолози и социални работници и това затруднява работата по проблема. В процеса на дискусията участниците споделиха, че не са достатъчно подготвени да извършват превенция в учебните заведения, да реагират адекватно и да си сътрудничат.

Представителите на институциите се затрудниха да идентифицират специфични подходи при работата си с жертви на домашно насилие от ромски произход. Анализът на фокус-групата посочи като основна необходимост за ефективна подкрепа и помощ на пострадалите от етническите малцинства, да се създаде мрежа между институциите и да се работи координирано по всеки случай на домашно насилие.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *