ТРЯБВАТ ЗАЩИТЕНИ ПРОСТРАНСТВА И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ, СПОРЕД ИНСТИТУЦИИТЕ В ПОПОВО

Седем представители на различни институции се включиха в провеждането на фокус група в град Попово по проект „Достойнство – живот без насилие”. Целта на срещата бе да се събере информация за това, дали системите (социалната, здравната, образователната, правоохранителната и правораздавателната) познават специфичните потребности и трудности на жени, жертва на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско и дали при работата си с тях се съобразяват с тази специфика. Дискутирани бяха теми като спецификите в проявите на домашно насилие сред ромската общност, как сигналите достигат до специалистите и дали съществуват специални подходи при работа по тези случаи.

Обсъдиха се поведенческите прояви на деца, които растат в среда на насилие – страх, агресия, суицидни прояви. Общуването с такива деца създава трудност на педагозите в училище и според представителите на образователната система, децата не споделят за проблеми в семейството си. Наблегна се на това, че за домашното насилие трябва да се говори в обществото и децата трябва да бъдат обучавани и информирани от най-ранна възраст.

Институциите отчитат, че ще бъде положително да се правят големи организационни екипни срещи за обсъждане на проблеми и такива за обсъждане на случаи. Очакванията са, когато службите работят заедно, да могат да постигнат по-голям напредък. Присъстващите се обединиха около мнението, че Закона за защита от домашно насилие им дава необходимите правомощия, да постъпят по най-добрия за жертвите начин. Наличието на мярката незабавна защита и опцията за извеждане на насилника от дома се оказват най-ефективни за справяне с опитите за въздействие върху жертвата и подобряване на психическото й състояние.

„Представителите на институциите имат познания по проблема домашно насилие. Осъзнават неговата обществена значимост и нуждата от превенция още от ранна детска възраст. Запознати са с различните форми на насилие, законодателството по темата и механизмите за защита. Имат информация за своите отговорности и задължения по идентифициране и докладване на случаи на насилие върху деца, но все още няма достатъчно практика за мултидисциплинарна работа. Необходимостта от оказването на междуинституционална подкрепа на жертвите на домашно насилие е осъзната.” се казва в доклада от проведената фокус-група.

Отчетена беше необходимостта от детайлно запознаване със спецификата на ромския етнос, за справяне с проблема „домашно насилие“. Идентифицира се нуждата от финансова подкрепа и осигуряване на икономическа независимост на жени, жертви на домашно насилие от ромски произход, както и от защитени пространства за тях и децата им. От страна на специалистите има разбиране, че е по-добре при предприемане на действия за защита, да бъде извеждан извършителят на домашно насилие, а не жертвите.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon