ИНСТИТУЦИИТЕ В ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСЯТ ПАРТНЬОРИ ОТ МЕСТНИТЕ РОМСКИ ОБЩНОСТИ ПО ПРОБЛЕМА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Представителите на институциите в Търговище заявиха разбиране на обществената значимост на домашното насилие и отчитат неговите специфични прояви при ромската общност, свързани с традициите и  нагласите за партньорски взаимоотношения. Това е един от изводите при провеждането на фокус – група по проект „Достойнство – живот без насилие” на която присъстваха представители на 12 институции от цялата община. Целта на срещата  бе да се събере информация за това, дали системите (социалната, здравната, образователната, правоохранителната и правораздавателната) познават специфичните потребности и трудности на жени, жертва на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско и дали при работата си с тях се съобразяват с тази специфика.

Като основни пропуски при специалистите се констатира, разпознаването най-вече белезите на физическото насилие, както и нереалистични очаквания към поведението на пострадалата жена-ромка – да напусне извършителя на насилие и да положи усилия сама да се справи с проблема. Самите професионалисти отчитат, че имат нужда да повишат познанията си за спецификата на ромската група, за да  работят по-ефективно с местната общност.

Представителите на институциите споделиха, че жените, жертви на домашно насилие от малките населени  места, с преобладаващо етническо население, предимно ромско, са поставени в ситуация да нямат избор, от страх да не им вземат децата, страх от нови актове на насилие, както и страх да не бъдат обвинявани от общността.

Образователната система заявява потребност от въвеждане на програми за превенция на домашното насилие от най-ранна детска възраст – в детските градини и в училищата. Отчита се необходимост  да се повишава информираността и чувствителността на децата и младежите към проявите на агресия. Подчертано бе, че съществуват добри практики в работата на институциите с местните ромски общности, но те не са достатъчно популяризирани.

Идентифицира се нуждата  социални и здравни медиатори, както и неформални лидери в ромските общности да бъдат обучени по темата „домашно насилие“, за да партнират на представителите на институциите.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon