ЗАПОЧНАХА СЕМИНАРИТЕ С ЖЕНИ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ТЪРГОВИЩКО

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Асоциация НАЯ” стартира провеждането на семинари по проект „Достойнство – живот без насилие”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целева група на тази дейност са жени от малки населени места с етнически произход, предимно ромски. Тя е част от компонента „Образование и обучение” в рамките на проекта. Целта на семинарите е повишаване на информираността и чувствителността към проявите на агресия и насилие в семейството, разпознаване на проявите на насилие, законовата рамка за защита правата на жените от домашно насилие.

Първият семинар се проведе в град Омуртаг със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието в Търговище и Начално училище „Васил Левски“, което се намира в близост до ромския квартал на града.

В първия модул на семинара темата „домашно насилие” беше въведена с игрова ситуация, която имаше за цел да постави участниците в ситуация, в която върху тях се упражнява насилие, за да могат през собствения си опит да определят какви са усещанията на жертвите.  С помощта на метода „мозъчна атака“, беше поставена задача, всеки участник да направи асоциация на понятието „насилие“. Тези асоциации, жените свързваха основно с прояви на груба физическа агресия, изолация и поемане на цялата грижа за домакинството и децата, както и липсата на финансова независимост от мъжете.

Работейки по казуси  и отговаряйки на въпрос, къде може да потърси помощ жената жертва на домашно насилие от казуса, голяма част от участниците в групата изказаха мнение, че е недопустимо толкова лични неща от семейните отношения да бъдат изнасяни от рамките на дома. Най-реалистично  за ромските жени беше мъжът и жената да решат проблемите си сами или в краен случай да потърсят помощ от най-близките до семейството роднини, като например жената да се обърне към своите родители. Не беше идентифицирана нито една институция, която може да окаже подкрепа, което участниците обясниха както с недоверието си в различните служби, така и със страха, че ако една ромска жена сподели, че е жертва на домашно насилие, ще последва още по-жестока агресия върху нея.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon