500 ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ БЯХА ПОДКРЕПЕНИ ОТ „АСОЦИАЦИЯ НАЯ“ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

„Асоциация НАЯ” проведе заключителна кръгла маса по проект „Достойнство – живот без насилие”, финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се реализира в рамките на 25 месеца, като стартира през февруари 2014 г. На срещата бяха поканени представители на институции, медии, НПО и представители на целевите групи.

end3

Едно от големите постижения на проекта е осигуряването на безплатна психологическа, социална и правна помощ на жертви на домашно насилие. В рамките на проекта подкрепа са получили близо 500 клиенти, жертви на домашно насилие. За 52-ма от тях са предоставени правни консултации, 26 са заведените дела по Закона за защита от домашно насилие. Чрез мобилен екип услугата се предоставя на място в отдалечените райони на областта, като по този начин отпаднаха ограниченията за жертвите да стигнат до социалната услуга.

Образователната и обучителната дейност по проекта помогнаха за повишаване на информираността и чувствителността към проявите на агресия и насилие в семейството на 198 жени от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско, чрез провеждане на семинари. Превенцията по темата „домашно насилие” сред ученици от целевата група  спомогна за разпознаване на насилието от подрастващите и възпитание в дух на толерантност и нетърпимост към проявите на агресия. През обучение преминаха 243 ученици.

end2

С изпълнението на проекта се повиши информираността, знанията и уменията не само на екипа на „Асоциация НАЯ”, но и представители на други НПО и институции за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, относно нуждите и потребностите на жените от тази общност.

 

 

Презентация на резултатите от проекта ТУК

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *