ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Тази Политика е разработена през 2016 г., за да гарантира, че “Асоциация НАЯ” предприема всички възможни мерки за предотвратяване на злоупотребата/насилието над деца. Вероятността служители на организацията, наети експерти, доброволци или партньори да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от нашата организация, затова сме отдадени на идеята да работим за предотвратяване на възможните рискове за децата.

Закрилата на детето представлява както екипна, така и лична отговорност. Всички служители ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Политиката ще бъде разпространена до всички наши доброволци и партньори и ще стане част от писмените споразумения и договори на организацията с външни изпълнители.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

EEA_Grants

СЕВДА – СЪДБА ИЛИ КОПНЕЖ

„Асоциация НАЯ“ Търговище представя обучителния филм „Севда – съдба или копнеж“, изработен в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие“.

Филмът разказва една история стара колкото света. История, която не може да се разкаже само в една песен, затова е изпята безброй пъти. История която не може да се опише само в една книга, затова са изписани стотици томове. История която не може да се   нарисува в една картина, затова е подредена в хиляди платна. Защото нито една песен, нито една книга и нито една картина не може да събере живота.  А това е история за живота.

ФИЛМЪТ МОЖЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ДОСТОЙНСТВО – ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ“

500 жертви на домашно насилие са получили помощ и подкрепа от „Асоциация НАЯ“ Търговище в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие“. За 52-ма от тях са предоставени правни консултации, 26 са заведените дела по Закона за защита от домашно насилие. Данните бяха оповестени по време на заключителната информационна среща за отчитане на резултатите от проекта.

Образователната и обучителната дейност по проекта помогнаха за повишаване на информираността и чувствителността към проявите на агресия и насилие в семейството на 198 жени от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско, чрез провеждане на семинари. Превенцията по темата „домашно насилие” сред ученици от целевата група  спомогна за разпознаване на насилието от подрастващите и възпитание в дух на толерантност и нетърпимост към проявите на агресия. През обучение преминаха 243 ученици.

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

НАРЪЧНИК НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА ЗА РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДИМНО РОМСКИ

НАРЪЧНИК

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДИМНО РОМСКИ

ПРОГРАМА

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА

293 жертви на домашно насилие са потърсили помощ в „Асоциация НАЯ” Търговище от месец февруари миналата година до края на месец март от настоящата. От тях 180 са жени, 81 са деца и 32 мъже. Данните бяха съобщени по време на работна среща за отчитане на напредъка по проект „Достойнство – живот без насилие“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

70 % от пострадалите, които са консултирани, са от малките населени места на цялата област Търговище. От началото на проекта има увеличение в пъти на клиентите, с които психолози и социални работници работят в изнесените приемни в градовете Попово, Омуртаг и Антоново, както и в селата Баячево и Здравец. За същия период са направени 94 консултации с адвокат и са заведени 20 дела по Закона за защита срещу домашното насилие.

ПЪРВИ МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТА

ВТОРИ МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТА

ТРЕТИ МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТА

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon