МАЛЪК КЛУБ ОБЕДИНЯВА ЖЕНИТЕ В ТЪРГОВИЩКОТО СЕЛО ДЪЛГАЧ

  Малка женска група се е заела да търси решение на проблемите на жените и децата в търговищкото село Дългач. Това стана ясно от проведена на място фокус група по проект „Достойнство – живот без насилие” на „Асоциация НАЯ”. Срещата имаше за цел да събере информация за специфичните потребности на хората от малките населени места

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОВЕЧЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТЧЕТОХА В АНТОНОВО

Необходими са повече специализирани обучения на представители от институциите, особено от селата, за разпознаване на симптоматиката по проблема „домашно насилие“, за сигнализиране и работа с жени и деца, жертви на домашно насилие от ромски произход. Тази потребност беше идентифицирана от анализа на проведената фокус-група с професионалисти от различни служби и организации от община Антоново, работещи

chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon