ПАНДЕМИЯТА ДОНЕСЕ НОВИ ПРОБЛЕМИ НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

С най-високата оценка по скалата от 1 до 4 беше оценена подкрепата на Асоциация НАЯ от пострадалите от домашно насилие, на които организацията е помогнала. Тази оценка беше дадена от 5 жени, които участваха в проучване за опита и предизвикателствата в защитата и подкрепата на жертви на домашно насилие по време на пандемията от COVID-19. Това е първото по рода си национално изследване, което се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В него освен пострадали от домашно насилие се интервюират и професионалисти от социални услуги.

Социалната услуга за пострадали от домашно насилие на Асоциация НАЯ е добре позната в местната общност, сочи проучването. Основните канали за получаване на информация са медиите и институциите, с които организацията си партнира по случаи на домашно насилие. В условията на пандемия това се е оказало решаващо, за да могат постраалите да получат помощ и подкрепа. Към услугата насочват както представители на различните институции, така и бивши и настоящи клиенти.

Клиентите казват, че за тях присъствените консултации са предпочитани, но по време на пандемията и при провеждането на консултации по телефона са се възползвали от възможността да търсят специалистите по-често. Това се е налагало заради появилите се нови проблеми и предизвикателства породени от COVID обстановката. Най-често телефонните обаждания са били заради повишена тревожност и страхове.

Прекратяването на насилието и емоционалното стабилизиране на пострадалите са техни основни приоритети в процеса им на рехабилитация. По време на извънредната обстановка обаче са се появили и нови потребности, свързани най-вече с материалното и финансово обезпечаване. Спрямо тези нови нужди организацията е успяла бързо да ориентира подкрепата си и да предложи хуманитарни и здравни пакети на най-нуждаещите се семейства. Засилена е социалната работа, посредничеството и мобилната услуга.

Данните от проучването ще бъдат обобщени, анализирани и публикувани в специален електронен Наръчник.

Тази  публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *