СЪБРАХМЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

11 организации от цялата страна, които помагат на жертви на домашно насилие, споделиха своя опит и добри практики от последната година и половина, след обявяването на пандемията.  Те станаха част от първото по рода си национално изследване, което се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Добрата новина е, че нито една от интервюираните организации не е спирала да работи и е успяла да се адаптира към новата ситуация и да остане на разположение на пострадалите. Използвани са множество дигитални инструменти за консултиране и за няколко месеца през 2020 година, по време на най-големите ограничения в страната, голяма част от услугите са предлагали подкрепа онлайн, в това число консултации с психолози, социални работници и адвокати.

Чрез проучването са събрани повече от 10 добри практики и подходи, чрез които организациите са успели да са адекватни и ефективни на COVID кризата и да помогнат за защита на пострадалите и тяхното психосоциално възстановяване. Предстои тези практики да бъдат споделени по време на специален уебинар.

„Повишаването на броя на пострадалите от домашно насилие и нуждата от допълнителна подкрепа за тях в кризата, по никакъв начин не е намерила адекватен отговор във финансирането на социалните услуги за тази целева група. Няма нито една държавна мярка в помощ на организациите и техните клиенти. Това е създало финансови проблеми на формите за подкрепа и е застрашило тяхната стабилност и устойчивост.”, сочи анализът от проучването.

Той заедно с направените изводи ще бъде публикуван в специален онлайн Наръчник, предназначен за професионалисти, които работят с жертви на домашно насилие.

Тази  публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *