ОТ 30 ДО 50 % УВЕЛИЧЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА

С 30 до 50 % са се увеличили сигналите за домашно насилие в различните части на страната по време на пандемията от COVID-19. Това показва анализ, изготвен от „Асоциация НАЯ” на база на интервюта с 11 организации от България, които предоставят услуги на пострадали. Националното изследване беше извършено в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространствоВ него се интервюираха пострадали от домашно насилие и професионалисти от социални услуги.

В първите месеци след обявяването на извънредното положение почти във всички организации се отчита спад в търсенето на помощ. Хипотезата на професионалистите е, че новата ситуация е предизвикала огромен страх и много от жертвите на домашно насилие са предпочели да останат в тежката за тях ситуация, заради неизвестността какво ще се случи с тях и децата им, ако останат без работа и без дом.

След първото разхлабване на мерките обаче са заваляли сигнали, най-вече на Горещите телефонни линии в страната от пострадали, които търсят помощ. На много места екипите са били пренатоварени, но няма клиенти, които да са оставени без помощ и подкрепа. На първа линия са излезли както психолозите, които оказват емоционална подкрепа, така и социалните работници с предоставянето на материална помощ на най-нуждаещите се.

Въпреки трудностите и ограниченията, нито една услуга за жертви на домашно насилие не е прекъсвала работата си. Подкрепа са оказвали както консултативните центрове, така и изнесените мобилни приемни и центровете за кризисно настаняване.

Данните от проучването ще бъдат обобщени, анализирани и публикувани в специален електронен Наръчник.

Тази  публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *