ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

На 29 и 30 септември „Асоциация НАЯ” организира уебинар на тема „НОВИ ПОДХОДИ В РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19”. Събитието се провежда в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

То ще събере професионалисти от цялата страна, които помагат на пострадали от домашно насилие. В първия ден на уебинара ще бъдат споделени добрите европейски практики в осигуряването на достъпна и качествена помощ на пострадалите по време на пандемията. Ръководителят на проекта Светла Сивчева ще представи резултатите от първото за страната проучване на опита на гражданските организации да продължат да поддържат консултативните си програми, мобилните екипи, кризисното настаняване и горещите телефонни линия в периоди на ограничения и рестрикции.

Вторият ден ще бъде отделен за споделянето на иновативни подхода в помощ на пострадалите от домашно насилие от нашата страна. Част от тях са създаването на чат бот във Вайбър,  дигитални стаи за консултиране, използване на хотелски стаи за спешно настаняване на пострадалите до приемането им в кризисен център, програми за надомна работа, мобилни екипи и хуманитарна помощ за най-нуждаещите се.

Уебинарът финализира проекта, който „Асоциация НАЯ” изпълняваше в изминалите 8 месеца. Той имаше за цел да повиши капацитета и устойчивостта на гражданските организации в България, които подкрепят жертви на домашно насилие, за намаляване на негативното въздействие на пандемията COVID-19 върху тяхната дейност.

Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *