Подкрепа за средкризисно възстановяване на пострадали от домашно насилие в област Търговище

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

с рег. № 93-00-250/06.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието

Дългосрочна цел: Превенция и предотвратяване на домашното насилие в област Търговище за възстановяване на пострадалите след кризата с COVID-19.

Краткосрочни цели:

1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез достъпна, качествена и навременна социална услуга;

2. Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез работа с извършители на домашно насилие;

3. Превенция и защита от домашно насилие чрез разпространение на информация и кампания в медиите и социалните мрежи.

Целеви групи: Жертви на домашно насилие от област Търговище, включително пострадали от малките и отдалечени населени места; извършители на домашно насилие от област Търговище; медии.

Основни дейности: Консултиране на пострадали от домашно насилие – психологическо, социално и юридическо; Супервизии на консултантите от социалната услуга – индивидуални и групови; Водене на дела по Закона за защита срещу домашното насилие; Психологическо и социално консултиране на извършители на домашно насилие; Разработване и разпространение на информация в медиите и социалните мрежи.

Очаквани резултати: Осигурена правова защита, емоционална и социална подкрепа  на жертвите на домашно насилие от област Търговище чрез услуга за социална рехабилитация и интеграция; Повишен капацитет на екипа на социалната услуга за подкрепа на пострадалите от домашно насилие в след кризисна ситуация; Намален риск от рецидиви на домашно насилие чрез специализирана Програма за работа с извършители на домашно насилие; Повишена обществена информираност и ангажираност за превенция на домашното насилие.

Жертвите на домашно насилие са силно засегнати от извънредните мерки в страната. Проучване на „Асоциация НАЯ” показа, че по време на пандемията от COVID-19 (от март 2020 г. до март 2021 г.) 10% от пострадалите са загубили работата си поради намаленото производство в региона; 30% не могат да си намерят работа; 30% са останали без доходи, тъй като са били в неплатен отпуск; 30% са загубили част от доходите си поради намаленото работно време, като самостоятелно заети лица, фермери и сезонни работници в селското стопанство. Дори след постепенното разхлабване на ограничителните мерки в страната, за жертвите е трудно да се върнат към предишната си ситуация. Възможностите за намиране на работа са малко, възстановяването на връзките с обкръжението изисква време и подкрепа. За да се компенсират негативните последици, в проекта са избрани дейности, които засилват социалната работа и мобилността на подкрепата, за да се гарантира достъпна и качествена услуга. Целевата група извършители на домашно насилие и дейностите, насочени към тях, отговарят на необходимостта от корекция на поведението им за недопускането на рецидиви на насилието. Целевата група от медии е избрана, за да се стигне до широк кръг от местните общности и да се повиши тяхната информираност за нуждите на пострадалите от домашно насилие в след кризисната ситуация. Дейностите за разпространение на информация ще създадат обществена среда, която е нетолерантна към домашното насилие и е ангажирана към подкрепата на пострадалите.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *