Проект ASAP 2.0

Стартира проект ASAP 2.0 за предотвратяване на домашното насилие над жени чрез укрепване на програмите за извършители

28 април 2022 г.

Европейският проект ще разшири и надгради постиженията на предишната инициатива ASAP за разработване на системен подход и насърчаване на междуинституционално сътрудничество в борбата с домашното насилие.

От началото на месец март 2022  г. партньори от България, Кипър, Гърция, Германия и Италия се обединиха, за да работят по проект ASAP 2.0 – Системен подход за предотвратяване и борба с домашното насилие.

Работата с извършители на домашно насилие е един от ключовите елементи за превенция на насилието над жени и домашното насилие. Това разбиране формира основата на проект ASAP 2.0, чиято цел е да има по-добра защита от насилие за жените и децата, чрез укрепване на програмите за работа с извършителите, както и чрез създаване на междуинституционални мрежи. Това може да бъде постигнато с прилагането на стандартизирана методология за сътрудничество между услугите за подкрепа на пострадалите и програмите за работа с извършители, както е посочено в редица национални и международни документи.

Целевите групи, които ASAP 2.0 ще ангажира са мъже, извършители на насилие; жени, които са претърпели насилие и техните деца; професионалисти, които работят с жертви и с извършители.

Ефективно сътрудничество между услугите за подкрепа на пострадали и програмите за извършители

Необходимостта от ефективно сътрудничество между програмите за извършители и услугите за подкрепа на пострадали е една от ключовите стратегии за справяне с ескалацията на домашното насилие, предизвикана от извънредната COVID ситуация. Повишеният риск от насилие от интимния партньор, като последица от пандемията, е проблем в страните-членки на ЕС и в световен мащаб. Национално проучване, проведено от „Асоциация НАЯ“ в България, показва, че пандемията от COVID-19 (от март 2020 г. до март 2021 г.) е поставила нови предизвикателства пред жените, жертви на домашно насилие, и е влошила тяхното икономическо и социално положение. Проучване, поръчано от Европейския парламент, идентифицира увеличаване на интензивността и честотата на инцидентите на насилие (особено в Италия и Гърция) по време на пандемията, заради социалната изолация и блокирането в домовете за продължително време на извършители и жертви. Всички тези проблеми изискват актуален системен подход към ситуацията, постоянно наблюдение и оценка, доколко ефективни са прилаганите форми на подкрепа за пострадалите и програмите за корекция на поведението на извършителите.

Друго сериозно предизвикателство, пред което са изправени доставчиците на услуги за пострадали от домашно насилие по време на COVID е, че след преминаване към онлайн консултиране, стана много трудно да се идентифицира и оцени риска за жертвите. За да се компенсира това, на много места се изградиха добри модели на сътрудничество между услугите за пострадали, програмите за извършители и останалите институции. Те помогнаха да се намерят и приложат конструктивни решения за управление на случаите, които да гарантират безопасността на жертвите и да намалят риска от ново насилие върху тях. Именно в този контекст проектът ASAP 2.0 се фокусира върху превенцията и предотвратяването на домашното насилие от една страна чрез работещи и ефективни програми за извършители и от друга страна чрез междуинституционални мрежи.

Разширяване на постиженията на предишния проект ASAP

ASAP 2.0 развива и надгражда работата, извършена в рамките на предишния проект „ASAP – системен подход за работа с извършители на домашно насилие”, реализиран от 2018 до 2021 година. След успеха на първия проект, стана ясно, че  професионалистите в цяла Европа вярват, че разработеният Протокол за сътрудничество между програмите за пострадали и програмите за извършители е ключът към ефективната комплексна работа и че този инструмент трябва да бъде усъвършенстван и приложен в още държави.

Както бе споменато по-рано, в борбата срещу домашното насилие се появиха нови приоритети и стана важно да се обърне внимание на онлайн насилието, да се насърчи защитата на децата и да се вземат предвид ограниченията по време на пандемичната обстановка. За да отговори на това ASAP 2.0 ще разшири областите на действие на Оперативния протокол за сътрудничество и ще гарантира по-добра безопасност на пострадалите и по-ефективна работа с извършителите на насилие. Ще се разшири и географския обхват на предишния проект ASAP, след като към страните които участваха в него се добавят нови партньори от ЕС.   

„Постигнахме голям напредък в подобряването на сътрудничеството между нашата услуга за подкрепа на жертви и програмата ни за извършители, след прилагането на протокола ASAP и практическите инструменти към него, за измерване и оценка на ефективността. Очакваме в проекта ASAP 2 да актуализираме и подобрим протокола, като добавим няколко изключително важни теми – ситуацията с COVID-19, предизвикателствата на онлайн консултирането и закрилата на децата. За нас е много важно да работим и за укрепване на междуинституционалното сътрудничество. Сигурна съм, че в края на този проект ще успеем да представим на европейско ниво един ефективен модел за координирана подкрепа на жертвите на домашно насилие”, каза Светла Сивчева, председател на Асоциация НАЯ.

Партньорството:

Проектът ASAP 2.0 е разработен от международен консорциум от организации, който включва:

UCPU, Una Casa per l’Uomo –  неправителствена организация, специализирана в превенцията и борбата с насилието в интимните отношения, Италия.

Асоциация НАЯ – гражданска организация в област Търговище, което има за цел да насърчава равните права и възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия и социален живот, България.

UWAH – неправителствена организация, активна в насърчаването и защитата на правата на жените и децата, повишаването на осведомеността и застъпничеството за правата на човека на местно, национално и европейско ниво, Гърция.

APHVF/SPAVO – Асоциация за превенция и справяне с насилието в семейството, е неправителствена организация, която предоставя подкрепа на жертви и извършители на насилие и дейности за повишаване на осведомеността на широката общественост, Кипър.

WWP EN – Европейска мрежа за работа с извършители на домашно насилие, Германия и Европа.

Лице за контакт с медиите:

Нина Николова – Асоциация НАЯ, България – naia_s@abv.bg

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *