Стартира проект за междуинституционално сътрудничество по случаи на домашно насилие

„Асоциация НАЯ“ започна изпълнението на проект «Включване на новите реалности в традиционните подходи при подкрепата на жертви на домашно насилие в област Търговище», финансиран от Министерство на правосъдието. Той има за цел да укрепи системата за борба с домашното насилие в област Търговище чрез осигуряване на непрекъсната достъпна и качествена защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, предотвратяване на рецидиви на домашно насилие и прилагането на адаптивни и устойчиви подходи за междуинституционално сътрудничество.

Проектът е актуален с това, че предлага адекватни на ситуацията подходи за повишаване на ефективността на борбата с домашното насилие, които правят подкрепата непрекъсната, достъпна и гъвкава. Той отговаря на потребността на пострадалите от домашно насилие да имат непрекъснат достъп до социалните услуги, за да могат да защитят правата си, да укрепнат емоционално и да се реинтегрират в обществото. При сложната икономическа обстановка в страната, след поредица от кризи, пострадалите от домашно насилие са в рискова ситуация, заради трудното си финансово и социално положение – загуба на работа, доходи, лошо материалното положение, зависимост от извършителите и др. За да бъдат подкрепени адекватно имат нужда непрекъсната и достъпна професионална помощ, която не се влияе от ограниченията за присъствени срещи и се адаптира спрямо техните възможности. В рамките на проекта организацията ще предложи комбинирани подходи на консултиране – присъствено и онлайн, а чрез супервизии ще се укрепи капацитета на служителите на социалните услуги, управлявани от Асоциация НАЯ, да работят в дигитална среда, освен с пострадалите, също и с извършителите. Това е важно, за да се осигури непрекъснатост на програмата за корекция на поведението на извършителите, включително за тези, които живеят в отдалечени населени места, имат проблем с пътуването или отсъстват от страната. За тези групи ще се въведе консултиране от дистанция чрез дигитални средства и няма да се допуска нарушаване на процеса. Предложените в проекта супервизии и обучителните дейности са фокусирани върху актуалната ситуация, след COVID пандемията, която наложи да се прилагат нови подходи в борбата с домашното насилие, защитата на пострадалите и междуинституционалното сътрудничество.

Проектът е с продължителност 4 месеца.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *