Проект „Включване на новите реалности в традиционните подходи при подкрепата на жертви на домашно насилие в област Търговище“

Договор № 93-00-118/12.08.2022 г.,

финансиран от Министерство на правосъдието на Р България.

Дългосрочна цел: Укрепване на системата за борба с домашното насилие в област Търговище.

Краткосрочни цели: 1. Осигуряване на достъпна и качествена защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие чрез непрекъснатост на услугите; 2. Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез гъвкава работа с извършители на домашно насилие; 3. Повишаване на ефективността при прилагане на ЗЗДН чрез прилагане на адаптивни и устойчиви подходи за междуинституционално сътрудничество.

Основни дейностиКонсултиране, застъпничество, посредничество и терапия на пострадали от домашно насилие – присъствено и онлайн; Супервизии на консултантите от социалните услуги; Водене на дела по Закона за защита от домашното насилие; Психологическо и социално консултиране на извършители на домашно насилие; Обучение на професионалисти, които извършват защита, в случаите на домашно насилие.
Очаквани резултатиОсигурена непрекъсната правова защита, емоционална и социална подкрепа  на жертвите на домашно насилие от област Търговище; Намален риск от рецидиви на домашно насилие чрез специализирана Програма за работа с извършители на домашно насилие; Повишен капацитет на екипа на  Програмата за работа с извършители на домашно насилие за консултиране в онлайн среда; Повишен капацитет на лицата, които извършват защита на пострадали от домашно насилие, за използване на новите технологии в междуинституционалното сътрудничество.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *