Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, издаде „Асоциация НАЯ”

Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, издаде „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”. Той е предназначен за професионалисти, които се занимават с насилието над жени и/или работят с ромски общности – специалисти от социалната, здравната и образователната системи, местни власти, полиция, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, както и неформални граждански обединения, които работят в ромски общности.

Наръчникът се фокусира върху редица специфики, свързани с проявите на домашно насилие в ромската общност –  изграждането и границите на ромската идентичност; развитието на ромската социална организация и специфичните социални практики, свързани с нея; джендър ролите в ромските общности; ценностната система и приоритетите на етноса; влиянието на груповите норми върху индивидуалния избор и др.

„Представяйки този Наръчник, от една страна целим да засилим чувствителността на професионалистите към проявите на насилието над жени в ромската общност, така че този проблем да бъде погледнат през призмата на всички специфики, които етническата група носи и които дават отражение върху проявите на домашно насилие и отговорът на жертвите на това насилие. Това, според нас, ще направи програмите за защита и подкрепа на ромски жени и деца, жертви на домашно насилие по-ефективни.” споделят авторите.

Те са категорични, че насилието над жени е най-широкото разпространение на нарушаване на човешките права, с оглед на това, че засяга всеки етнос, националност и не зависи от образование, социален статус и материално положение. В същото време, има групи жени, които са особено уязвими, поради ограничените си възможности да отговорят на агресията срещу тях, като например ромските жени. За да им помагаме, трябва да отчетем множеството трудности, пред които са изправени жертвите на домашно насилие от етноса.

„Чрез този Наръчник целим да предоставим достатъчно информация, на базата на която да се планират успешни интервенции за защита и подкрепа на ромски жени и деца, жертви на домашно насилие, както и действия за предотвратяване на насилието. Отчитаме, че насърчаването на етнокултурния диалог и изграждането на толерантност към различията е сигурен способ да станем по-адаптивни към хората, на които помагаме, като имаме предвид заобикалящата ги действителност и житейските ситуации,  в които са поставени.” споделиха от „Асоциация НАЯ”.

Консултант при изработване на Наръчника е Златко Теохаров –психотерапевт, психоаналитик във формиране  /Институт по групова психоанализа, Бон (Германия)/. Преподавател в Нов Български Университет.

Наръчника можете да прочетете тук

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *