Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”

Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”,

финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-153/21.05.2019 г.)

 

Целта на проекта е прилагане на системен подход за превенция и защита от домашно насилие в област Търговище чрез:

 • Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез достъпна и качествена социална услуга и чрез работа с извършители на домашно насилие;
 • Засилване на междуинституционалното сътрудничество за подкрепа на пострадали от домашно насилие;
 • Подобряване на защитата от домашно насилие, чрез извършване на мониторинг и анализ на Програмите за подкрепа на жертви и за работа с извършители в област Търговище в периода 2015 – 2018 г.

Проектът предлага дейности за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие и за предотвратяване на нови посегателства върху тях, чрез специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие. Чрез достъпна и качествена социална услуга ще се осигури навременна и професионална помощ за жертвите. Програмата за подкрепа на пострадалите ще се усъвършенства, като се разширят възможностите за работа по случаи на деца, жертви на насилие, чрез въвеждане на методика за тяхното щадящо изслушване в съдебни процеси.

Иновативен аспект на Проекта е, че за първи път в област Търговище ще се извърши мониторинг и експертен анализ по прилагане на Програмата за подкрепа на жертви на домашно насилие и Програмата за работа с извършители, за да се отчетат постиженията и предизвикателствата в съвместната работа на институциите.

Проектът надгражда върху досега изпълнявани дейности, чрез ангажиране на институциите, които участват в двете програми за намиране на общи решения за по-добро взаимодействие.

Дейностите, който ще се изпълняват са:

 • Предоставяне на услугата за пострадали от домашно насилие. Услугата ще се предоставя в ЦСРИ в град Търговище и чрез мобилен екип в малки населени места от област Търговище;
 • Предоставяне на социални и психологически консултации на извършители на домашно насилие в област Търговище;
 • Обучение на екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция за провеждане на разпити и изслушване на деца, които са жертва на насилие или свидетели на престъпление;
 • Работни срещи със съдии и прокурори от Районните съдилища и Районните прокуратури в Търговище, Омуртаг и Попово, Окръжен съд Търговище и Окръжна прокуратура Търговище;
 • Междуинституционални екипни срещи по случаи на домашно насилие;
 • Мониторинг на прилагането на Програма за подкрепа на жертви на домашно насилие и Програма за работа с извършители на домашно насилие в област Търговище в област Търговище в периода 2015 – 2018 г.;
 • Семинари с представители на институции от област Търговище за споделяне на опит и добри практики в прилагане на Програма за подкрепа на жертви на домашно насилие и Програма за работа с извършители на домашно насилие
 • Актуализиране на Програмата за подкрепа на жертви на домашно насилие и на Програмата за работа с извършители на домашно насилие;
 • Дейности по информация и публичност.

Продължителността на проекта е 6 месеца до 21 ноември 2019 г.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *