ПРОЕКТ „Насилието не е завинаги“

Проектът има за цел да подкрепи жертви на домашно насилие в област Търговище, чрез комплексни действия за защита на правата им, гарантиране на сигурността им и насърчаване на социалната им интеграция. Той ще помогне на пострадалите от домашно насилие да подобрят качеството си на живот, като получат професионална помощ за прекратяване на насилието и преодоляване на последствията от него. Ще се предоставят психологическо, социално и правно консултиране, водене на дела по ЗЗДН и хуманитарна подкрепа.  Чрез изнесени приемни и мобилни екипи ще се осигури навременна, достъпна и качествена помощ за рискови групи, пострадали от домашно насилие, които живеят в малки и отдалечени населени места. Ще се работи за подобряване на защитата на пострадалите от домашно насилие и предотвратяване на повторни посегателства върху тях, чрез специализираната Програма за работа с извършители на домашно насилие, насочена към корекция на тяхното поведение. Ще се укрепва и разширява междуинституционалното сътрудничество по случаи на домашно насилие, за по-ефективна работа и осигуряване на всеобхватна подкрепа на жертвите. Проектът ще допринесе за преодоляване на изолацията и бедността на пострадалите от домашно насилие. Той ще помогне за защита на правата на жертвите, за тяхното емоционално укрепване, личностна и социална реализация.

Проектът ще помогне на 40 жертви на домашно насилие да защитят правото си да живеят в сигурна и безопасна среда. Представителите на целевата група ще могат да преодолеят травмите от преживяното, да се възстановят емоционално и да се рализират в обществото. Воденето на дела по ЗЗДН ще осигурят мерки за защита на 5 жертви. Ще се подкрепят рискови групи пострадали от малките населени места, за да не се чувстват безнадеждни в ситуацията на домашно насилие, без алтернатива да бъдат подкрепени. В 5 от случаите ще се работи за корекция в поведението на извършителите на домашно насилие чрез специализираната програма.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *