ПРОЕКТ „Пандемията ще свърши. Домашното насилие – Не!“


финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-154/08.06.2020 г.)

Дългосрочна цел: Превенция и предотвратяване на домашното насилие в област Търговище за преодоляване на негативните последици от продължителната социална изолация и икономическите трудности за пострадалите, в следствие на кризата с COVID-19.

Краткосрочни цели: 1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез използването на новите технологии за разширяване на достъпа до качествена и навременна социална услуга; 2. Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез работа с извършители на домашно насилие; 3. Превенция и защита от домашно насилие чрез използване на иновативни техники и нови канали за разпространение на информация.

Целеви групи: 60 жертви на домашно насилие от област Търговище; 4 извършители на домашно насилие от област Търговище; служители на 50 търговски обекти от област Търговище

Дейностите, който ще бъдат изпълнени са:

Предоставяне на услугата за пострадали от домашно насилие. В зависимост от въведените мерки и ограничения на национално ниво услугата ще се предоставя в ЦСРИ и чрез мобилен екип на място в малки населени места от област Търговище и/или чрез он лайн инструменти за комуникация.;

Мобилна социална работа на първа линия. Ангажиране на двама социални работници с доставката на хранителни продукти, медикаментни, санитарни материали и др., които се предоставят безплатно от църквата, общината, Български червен кръст, корпоративни и частни дарители.;

Предоставяне на социални и психологически консултации за извършители на домашно насилие.

Създаване на дигитално приложение към сайта на организацията.  Това приложение е необходимо за бърза, лесна и анонимна он лайн комуникация – текстова и аудиовизуална с пострадалите от домашно насилие.

Изработване и разпространение на информационни материали

Очаквани резултати: Осигурена защита и подкрепа на жертвите на домашно насилие от област Търговище чрез услуга за социална рехабилитация и интеграция; Разширени възможности за търсене на помощ от пострадалите чрез нови канали за комуникация и разпространение на информация; Осигурена подкрепа за преодоляване на последиците от социалната изолация и икономическите трудности за жертвите на домашно насилие; По-добра защита на  жертви на домашно насилие, чрез Програма за работа с извършители на домашно насилие; Привлечени представители на бизнеса за подкрепа на жертвите на домашно насилие

Продължителност на проекта: 5 месеца

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *