Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”

Проектът се осъществява с подкрепата на  Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”

Водеща организация: Сдружение „Асоциация НАЯ” Търговище

Партньорска организация: Сдружение „Център Мария” Горна Оряховица

Времетраене: февруари 2020 – февруари 2022

Основната цел на Проекта е предотвратяване на насилието над деца.

Конкретните цели са:

1. Подкрепа на деца и семейства в областите Търговище и Велико Търново за предотвратяване на риска от сексуални посегателства над деца.

2. Повече млади хора в страната да бъдат вдъхновени да работят за предотвратяване на насилието над деца.

3. Повишаване ефективността на работата с деца и младежи по превенция на насилието, чрез оценка и актуализация на програмите на „Асоциация НАЯ” Търговище и „Център Мария” Горна Оряховица.

Дейност 1  – Застъпничество за увеличаване на броя на здравните медиатори в областите Търговище и Велико Търново

С тази дейност се цели да се укрепи ресурса от здравни медиатори в местните общности с приоритет малки и отдалечени населени места в областите Търговище и Велико Търново. Здравните медиатори са добре работещ модел на посредничество между формалните институции и семействата. Те са в помощ на общините като форма на подкрепа за рискови групи, каквито са етническите общности. Ще се акцентира върху ангажирането на здравни медиатори в местните общности, които живеят в малки, отдалечени и труднодостъпни населени места, защото в тези райони има натрупване на множество социално битови проблеми, които водят до лошо качество на живот и ограничени възможности за децата и семействата. Съвместно с общините ще се работи за идентифициране на райони с концентрация на рискови групи на тяхната територия и насочването на здравните медиатори към тези райони.

Дейност 2 – Подготовка на здравни медиатори от страната за предотвратяване на сексуалното насилие над деца

Целта на тази дейност е да се повиши капацитета на здравните медиатори в страната за идентифициране на риска от насилие над деца, с акцент върху сексуалното насилие и намесата за предотвратяване на сексуални посегателства. Ще се проведе обучение  на здравни медиатори  от цялата страна.

Дейност 3  – Включване на ученици в превенция на насилието над деца

Целта на тази дейност е децата да бъдат по-информирани по теми, свързани с изграждането на здрави и безопасни отношения и да имат умения да се пазят от рискови ситуации. Ще се използва метода „връстници обучават връстници”, за да се представи темата по интересен начин, на достъпен и разбираем за децата език от техни връстници. През обучение от ученици доброволци ще преминат 700 деца на възраст 14-18 години от 7 общини.

Дейност 4 – Изработване на Наръчник за доброволци

Целта на тази дейност е повече млади хора от страната да се включат в дейности за превенция на насилието над деца чрез споделяне на опит и добри практики на национално ниво. Ученици-доброволци ще изработят Наръчник за превенция на насилието над деца, предназначен за техни връстници. Наръчника ще се разпространява сред ученици от цялата страна, чрез презентации, срещи с детски и младежки организации и обединения.

Дейност 5  – Оценка на Програмите за превенция на насилието над деца на „Асоциация НАЯ” и „Център Мария”

Целта на тази дейност е да се усъвършенстват Програмите за превенция на насилието на двете организации. Мониторингът ще бъде извършен от външен оценител.  

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *