Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”

Проектът се осъществява с подкрепата на  Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”

Водеща организация: Сдружение „Асоциация НАЯ” Търговище

Партньорска организация: Сдружение „Център Мария” Горна Оряховица

Времетраене: февруари 2020 – февруари 2022

Основната цел на Проекта е предотвратяване на насилието над деца.

Конкретните цели са:

1. Подкрепа на деца и семейства в областите Търговище и Велико Търново за предотвратяване на риска от сексуални посегателства над деца.

2. Повече млади хора в страната да бъдат вдъхновени да работят за предотвратяване на насилието над деца.

3. Повишаване ефективността на работата с деца и младежи по превенция на насилието, чрез оценка и актуализация на програмите на „Асоциация НАЯ” Търговище и „Център Мария” Горна Оряховица.

Дейност 1  – Застъпничество за увеличаване на броя на здравните медиатори в областите Търговище и Велико Търново

С тази дейност се цели да се укрепи ресурса от здравни медиатори в местните общности с приоритет малки и отдалечени населени места в областите Търговище и Велико Търново. Здравните медиатори са добре работещ модел на посредничество между формалните институции и семействата. Те са в помощ на общините като форма на подкрепа за рискови групи, каквито са етническите общности. Ще се акцентира върху ангажирането на здравни медиатори в местните общности, които живеят в малки, отдалечени и труднодостъпни населени места, защото в тези райони има натрупване на множество социално битови проблеми, които водят до лошо качество на живот и ограничени възможности за децата и семействата. Съвместно с общините ще се работи за идентифициране на райони с концентрация на рискови групи на тяхната територия и насочването на здравните медиатори към тези райони.

Дейност 2 – Подготовка на здравни медиатори от страната за предотвратяване на сексуалното насилие над деца

Целта на тази дейност е да се повиши капацитета на здравните медиатори в страната за идентифициране на риска от насилие над деца, с акцент върху сексуалното насилие и намесата за предотвратяване на сексуални посегателства. Ще се проведе обучение  на здравни медиатори  от цялата страна.

Дейност 3  – Включване на ученици в превенция на насилието над деца

Целта на тази дейност е децата да бъдат по-информирани по теми, свързани с изграждането на здрави и безопасни отношения и да имат умения да се пазят от рискови ситуации. Ще се използва метода „връстници обучават връстници”, за да се представи темата по интересен начин, на достъпен и разбираем за децата език от техни връстници. През обучение от ученици доброволци ще преминат 700 деца на възраст 14-18 години от 7 общини.

Дейност 4 – Изработване на Наръчник за доброволци

Целта на тази дейност е повече млади хора от страната да се включат в дейности за превенция на насилието над деца чрез споделяне на опит и добри практики на национално ниво. Ученици-доброволци ще изработят Наръчник за превенция на насилието над деца, предназначен за техни връстници. Наръчника ще се разпространява сред ученици от цялата страна, чрез презентации, срещи с детски и младежки организации и обединения.

Дейност 5  – Оценка на Програмите за превенция на насилието над деца на „Асоциация НАЯ” и „Център Мария”

Целта на тази дейност е да се усъвършенстват Програмите за превенция на насилието на двете организации. Мониторингът ще бъде извършен от външен оценител.  

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.