Програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие

Програма за работа с извършители на домашно насилие

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД

ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ПЕРИОД НА МОНИТОРИНГА: 2015 година – 2018 година

Оперативен протокол

за сътрудничеството между програмите, които работят с извършители и програмите за жертви на домашно насилие

Наръчник „Вълшебните приказки“

за учители и професионалисти, работещи с деца, базиран на педагогически опит и психо-социален подход в три европейски държави – България, Гърция и Италия

ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕМАТА ЗА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ ПРИ РАБОТАТА С ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 5-7 ГОДИНИ