НАРЪЧНИК ЗА ДОБРОВОЛЦИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Тази Политика е разработена през 2016 г., за да гарантира, че “Асоциация НАЯ” предприема всички възможни мерки за предотвратяване на злоупотребата/насилието над деца. Вероятността служители на организацията, наети експерти, доброволци или партньори да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от нашата организация, затова сме отдадени на идеята да работим за предотвратяване на възможните рискове за децата.

Закрилата на детето представлява както екипна, така и лична отговорност. Всички служители ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Политиката ще бъде разпространена до всички наши доброволци и партньори и ще стане част от писмените споразумения и договори на организацията с външни изпълнители.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 
EEA_Grants

СЕВДА – СЪДБА ИЛИ КОПНЕЖ

„Асоциация НАЯ“ Търговище представя обучителния филм „Севда – съдба или копнеж“, изработен в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие“.

Филмът разказва една история стара колкото света. История, която не може да се разкаже само в една песен, затова е изпята безброй пъти. История която не може да се опише само в една книга, затова са изписани стотици томове. История която не може да се   нарисува в една картина, затова е подредена в хиляди платна. Защото нито една песен, нито една книга и нито една картина не може да събере живота.  А това е история за живота.

ФИЛМЪТ МОЖЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК