ДОРИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЯ И ИЗОЛАЦИЯ, ВИЕ НЕ СТЕ САМИ! МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЧРЕЗ БЕЗПЛАТНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА САЙТА НИ.

НАТИСНЕТЕ ЗЕЛЕНИЯ БУТОН В ЛЯВО, ЗА ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ ИЛИ ДА НИ НАПИШЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ. НАТИСНЕТЕ ЛИЛАВИЯ БУТОН В ДЯСНО, ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЧРЕЗ СКАЙП ИЛИ ВАЙБЪР.

АСОЦИАЦИЯ НАЯ

АСОЦИАЦИЯ НАЯ

ПОДКРЕПА, ПОМОЩ И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩНОСТТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ

ДАРЕТЕ, ЗА ДА ПОМОГНЕМ НА ЕДНА САМОТНА МАЙКА ОТ ТЪРГОВИЩЕ ДА ЗАВЪРШИ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ!

ДАРЕТЕ, ЗА ДА ПОМОГНЕМ НА ЕДНА САМОТНА МАЙКА ОТ ТЪРГОВИЩЕ ДА ЗАВЪРШИ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ!

https://platformata.bg/bg/kauzi/1084:samotna-majka-taksi-obrazovanie/details/campaign.html

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

ГОРЕЩА ЛИНИЯ 060167025; 0879606855

ЕЛЕКТРОНЕН НАРЪЧНИК ПОМАГА В РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

 „Асоциация НАЯ” подготви специален Наръчник за професионалисти, които работят с жертви на домашно насилие. Изданието е електронно и е изготвено в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

То се базира на национално проучване за опита, добрите практики и предизвикателствата в помощта за жертви на домашно насилие в условията на COVID -19. В него участваха пострадали от домашно насилие и организации, които оказват подкрепа на тази целева група.  Споделени са европейски практики в осигуряването на достъпна и качествена помощ, както и 13 иновативни подхода от нашата страна. Част от тях са създаване на специални имейли за помощ от адвокати, дигитални стаи за консултиране, използване на хотелски стаи за спешно настаняване на пострадалите до приемането им в кризисен център, програми за надомна работа, мобилни екипи и хуманитарна помощ за най-нуждаещите се.

Всички тези практики са помогнали на социалните услуги да останат на първа линия и да не прекъсват работа през всички отминали вълни на COVID кризата. Те са успели да покрият всички потребности на жертвите – от емоционална подкрепа за преодоляване на стреса, социални нужди от хуманитарна помощ, работа, защита по Закона за защита от домашното насилие, кризисно настаняване и др.

Предстои данните от проучването, както и споделения опит да бъдат представени на специален уебинар за организации от цялата страна, които помагат на жертви на домашно насилие.

НАПРАВИХМЕ ДИГИТАЛНИ СТАИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Специални онлайн пространства за консултации на пострадали от домашно насилие оформи „Асоциация НАЯ” от Търговище. Дигиталните стаи ще се използват в случаи на по-тежки ограничения заради четвъртата вълна на COVID-19, през която минава страната ни и ако няма възможност консултантите да работят на живо с клиентите на социалната услуга.

„Използваме специално приложение, което е достъпно и лесно за употреба на компютър и на телефон, без да се изисква никаква инсталация и без споделянето на никакви данни. В него има възможност за отварянето едновременно на 8 самостоятелни стаи, в които психолози и социални работници да се виждат и чуват с клиентите ни. Това е много важно, защото както в ситуациите на ограничения през миналата година, не искаме да оставяме пострадалите без защита и подкрепа. Тогава трябваше много бързо да реагираме и да преминем към онлайн консултации. Мисля, че вече имаме опит и ставаме все по-добри.”, заяви Нина Николова от Асоциация НАЯ.

Тя допълни, че през последните месеци са събрали близо 15 добри практики на свои колеги от цялата страна, които работят в консултативни и кризисни центрове за жертви на домашно насилие. Проучването на националния опит е осъществено в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Част от иновативните нови подходи са създаване на специални имейли за помощ от адвокати, използване на хотелски стаи за спешно настаняване на пострадалите до приемането им в кризисен център, програми за надомна работа, мобилни екипи и хуманитарна помощ за най-нуждаещите се.

„Нашите колеги отчетоха, че в пъти са се увеличили сигналите за домашно насилие в различните части на страната по време на COVID вълните. В първите месеци след обявяването на извънредното положение почти във всички организации е имало спад в търсенето на помощ. Хипотезата на професионалистите е, че новата ситуация е предизвикала огромен страх и много от жертвите на домашно насилие са предпочели да останат в тежката за тях ситуация, заради неизвестността какво ще се случи с тях, ако останат без работа и без дом. След първото разхлабване на мерките обаче са заваляли сигнали, най-вече на Горещите телефонни линии в страната. Въпреки трудностите и ограниченията, нито една услуга за жертви на домашно насилие не е прекъсвала работата си.”, споделиха ръководителят на проекта Светла Сивчева.

Данните от проучването ще бъдат публикувани в специален електронен Наръчник.

АСОЦИАЦИЯ НАЯ СПЕЧЕЛИ НАГРАДА

ЗА ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА

Проект „Вълшебните приказки” на Асоциация НАЯ от Търговище беше отличен с наградата „Проект на годината” на Фондация Лале.

ОТ 30 ДО 50 % УВЕЛИЧЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА

С 30 до 50 % са се увеличили сигналите за домашно насилие в различните части на страната по време на пандемията от COVID-19. Това показва анализ, изготвен от „Асоциация НАЯ” на база на интервюта с 11 организации от България, които предоставят услуги на пострадали. Националното изследване беше извършено в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В него се интервюираха пострадали от домашно насилие и професионалисти от социални услуги.

В първите месеци след обявяването на извънредното положение почти във всички организации се отчита спад в търсенето на помощ. Хипотезата на професионалистите е, че новата ситуация е предизвикала огромен страх и много от жертвите на домашно насилие са предпочели да останат в тежката за тях ситуация, заради неизвестността какво ще се случи с тях и децата им, ако останат без работа и без дом.

След първото разхлабване на мерките обаче са заваляли сигнали, най-вече на Горещите телефонни линии в страната от пострадали, които търсят помощ. На много места екипите са били пренатоварени, но няма клиенти, които да са оставени без помощ и подкрепа. На първа линия са излезли както психолозите, които оказват емоционална подкрепа, така и социалните работници с предоставянето на материална помощ на най-нуждаещите се.

Въпреки трудностите и ограниченията, нито една услуга за жертви на домашно насилие не е прекъсвала работата си. Подкрепа са оказвали както консултативните центрове, така и изнесените мобилни приемни и центровете за кризисно настаняване.

Данните от проучването ще бъдат обобщени, анализирани и публикувани в специален електронен Наръчник.

Тази  публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

СЪБРАХМЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

11 организации от цялата страна, които помагат на жертви на домашно насилие, споделиха своя опит и добри практики от последната година и половина, след обявяването на пандемията.  Те станаха част от първото по рода си национално изследване, което се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Добрата новина е, че нито една от интервюираните организации не е спирала да работи и е успяла да се адаптира към новата ситуация и да остане на разположение на пострадалите. Използвани са множество дигитални инструменти за консултиране и за няколко месеца през 2020 година, по време на най-големите ограничения в страната, голяма част от услугите са предлагали подкрепа онлайн, в това число консултации с психолози, социални работници и адвокати.

Чрез проучването са събрани повече от 10 добри практики и подходи, чрез които организациите са успели да са адекватни и ефективни на COVID кризата и да помогнат за защита на пострадалите и тяхното психосоциално възстановяване. Предстои тези практики да бъдат споделени по време на специален уебинар.

„Повишаването на броя на пострадалите от домашно насилие и нуждата от допълнителна подкрепа за тях в кризата, по никакъв начин не е намерила адекватен отговор във финансирането на социалните услуги за тази целева група. Няма нито една държавна мярка в помощ на организациите и техните клиенти. Това е създало финансови проблеми на формите за подкрепа и е застрашило тяхната стабилност и устойчивост.”, сочи анализът от проучването.

Той заедно с направените изводи ще бъде публикуван в специален онлайн Наръчник, предназначен за професионалисти, които работят с жертви на домашно насилие.

Тази  публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ПАНДЕМИЯТА ДОНЕСЕ НОВИ ПРОБЛЕМИ НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

С най-високата оценка по скалата от 1 до 4 беше оценена подкрепата на Асоциация НАЯ от пострадалите от домашно насилие, на които организацията е помогнала. Тази оценка беше дадена от 5 жени, които участваха в проучване за опита и предизвикателствата в защитата и подкрепата на жертви на домашно насилие по време на пандемията от COVID-19. Това е първото по рода си национално изследване, което се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В него освен пострадали от домашно насилие се интервюират и професионалисти от социални услуги.

Социалната услуга за пострадали от домашно насилие на Асоциация НАЯ е добре позната в местната общност, сочи проучването. Основните канали за получаване на информация са медиите и институциите, с които организацията си партнира по случаи на домашно насилие. В условията на пандемия това се е оказало решаващо, за да могат постраалите да получат помощ и подкрепа. Към услугата насочват както представители на различните институции, така и бивши и настоящи клиенти.

Клиентите казват, че за тях присъствените консултации са предпочитани, но по време на пандемията и при провеждането на консултации по телефона са се възползвали от възможността да търсят специалистите по-често. Това се е налагало заради появилите се нови проблеми и предизвикателства породени от COVID обстановката. Най-често телефонните обаждания са били заради повишена тревожност и страхове.

Прекратяването на насилието и емоционалното стабилизиране на пострадалите са техни основни приоритети в процеса им на рехабилитация. По време на извънредната обстановка обаче са се появили и нови потребности, свързани най-вече с материалното и финансово обезпечаване. Спрямо тези нови нужди организацията е успяла бързо да ориентира подкрепата си и да предложи хуманитарни и здравни пакети на най-нуждаещите се семейства. Засилена е социалната работа, посредничеството и мобилната услуга.

Данните от проучването ще бъдат обобщени, анализирани и публикувани в специален електронен Наръчник.

Тази  публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ПОДКРЕПАТА ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Започна национално проучване на добрите практики и предизвикателствата в подкрепата на жертви на домашно насилие по време на пандемията. Изследването се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Предстои да се направят интервюта с жертви на домашно насилие от област Търговище и организации, които работят с пострадалите от цялата страна за нагласите им спрямо използването на новите технологии за дистанционно консултиране на пострадалите по време на епидемична обстановка. Цялата събрана информация от интервютата ще се анализира, за да се видят предизвикателствата и добрите практики от онлайн консултирането и работата в дигитална среда. Предстои да се изработи и специален Наръчник за подкрепа на жертви на домашно насилие в условията на COVID-19.

„Пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки поставиха НПО, които предоставят подкрепа на пострадали, в нова и непозната за тях среда. Появи се спешна нужда от търсене на нови решения за консултиране от дистанция, за които голяма част от организациите не бяха подготвени практически. Липсваха им знания и умения за работа в дигитална среда, имаха ограничения в техническите си ресурси и в софтуера за дигитална комуникация. Появиха се специфични трудности в контактите с пострадалите, защото те бяха под постоянно наблюдение и контрол в домовете си. Всичко това имаше отрицателно въздействие върху гражданските организации и върху хората, на които помагат.”, припомни ръководителят на проекта Светла Сивчева.

Тя обясни, че този проект е важен не само за организациите, но и за техните клиенти, защото случаите на домашно насилие в условията на пандемия и социална изолация се увеличават. Жертвите на домашно насилие, основно жени и деца, са силно засегнати от COVID-19 в почти всички сфери на живота си. Дори при нормална обстановка те са уязвима група, а пандемията и рестриктивните мерки от нея задълбочиха проблемите им и доведоха до нови – загуба на работа и доходи, влошено здраве, изолация от близките, невъзможност за докладване на насилието и защита.

„Важно е в тази ситуация да се работи за укрепване на капацитета на гражданските организации, които, дори при наложените ограничения заради пандемията, трябва да са в най-близък контакт с пострадалите.”, поясни Сивчева и допълни, че проектът ще укрепи капацитета на НПО, за да не преустановят работата си и по този начин една особено уязвима група, която е във висок риск от бедност, социално изключване и рецидиви от насилие, да има достъп до помощ и защита.

Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Близо 250 участници се включиха в заключителната конференция по проект „ASAP – Системен подход за работа с извършители на домашно насилие, която се проведе онлайн а 23 февруари. Сдружение „Асоциация НАЯ”, като партньор по проекта представи разработването и тестването  на Оперативния протокол за сътрудничество между програмите за жертви на домашно насилие и програмите за извършители на домашно насилие в България. 

Пълен запис на събитието на български език можете да гледате ТУК

Всички продукти от проекта са достъпни на страницата на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие ТУК

ПРОЕКТ „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ“

с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Подкрепата за жертви на домашно насилие няма да спира

Жертвите на домашно насилие в област Търговище ще продължат да получават помощ и подкрепа. Това обещаха от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Асоциация НАЯ. Въпреки сложната обстановка и въведените ограничителни мерки, организацията няма да прекъсва контакта си с пострадалите. Психолози, социални работници и адвокат ще консултират нуждаещите се от защита.  В момента това са случва на място в центъра в Търговище и в откритите приемни при спазване на всички мерки за безопасност, разпоредени от властите. За клиентите, които нямат възможност да идват лично, се осигуряват он лайн консултации.

От два месеца Асоциация НАЯ използва дигитални приложения за безплатни обаждания и съобщения през сайта си, чрез които пострадалите и техните близки могат да се свържат с организацията и да потърсят подкрепа. Модернизирането на връзката беше осигурено по проект „Пандемията ще свърши. Домашното насилие – Не!”, финансиран от Министерство на правосъдието.

„Можем да осигурим постоянна връзка на пострадалите. В момента обстановката е много динамична, но ние вече сме по-подготвени в сравнение с първата вълна на пандемията. Успяхме да се модернизираме и ако бъдат въведени по-строги ограничения, имаме възможност да прехвърлим цялата си комуникация с клиентите он лайн и да продължим да им помагаме. Това е важно за жертвите, защото не трябва да бъдат оставяни сами със страховете си, особено в моменти на криза, като тази с COVID-19.”, заяви директор на социалната услуга Мая Маркова.

Тя припомни, че през последните 5 месеца, Асоциация НАЯ е организирала мащабна социална работа на първа линия чрез мобилни екипи в малките населени места. Така са подкрепени повече от 50 жени и техните деца, засегнати най-тежко от COVID-19. Направени са доставки на  неща от първа необходимост – храна, лекарства, памперси, перилни и почистващи препарати. 

AVON България дарява за националния телефон за пострадали от домашно насилие

Сигнали за домашно насилие вече могат да се подават онлайн

безплатно обаждане
текстово съобщение
аудио и видео по Скайп
аудио и видео по Вайбър

Нови дигитални приложения помагат при случаи на домашно насилие в Търговище. Чрез безплатни онлайн съобщения пострадалите и техните близки могат да се свържат с „Асоциация НАЯ” и да потърсят подкрепа, съобщиха от неправителствената организация, която близо 20 години работи с жени и деца, жертви на домашно насилие.

„Извънредна ситуация наложи да се търсят и използват нови решения, за да могат пострадалите от домашно насилие да преодолеят създадените ограничения, да сигнализират и да търсят помощ. Физическото дистанциране рязко увеличи мащабите и значението на онлайн комуникацията. Затова смятаме, че традиционните форми на контакт между жертвите и социалните услуги спешно трябва да се модернизират и дигитализират”, обясни директорът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция Мая Маркова.

Онлайн приложенията включват безплатни обаждания към Горещата телефонна линия на „Асоциация НАЯ”, изпращане на текстови съобщения, аудио и видео чат чрез Скайп, Вайбър и Месинджър. Те са достъпни през сайта на организацията https://www.naia-tg.com/ и могат да се използват на всякакви устройства. За търсещите помощ всички услуги са безплатни.

„Тези приложения са необходими за бърза, лесна и анонимна онлайн комуникация – текстова и аудиовизуална, с пострадалите от домашно насилие. Този иновативен инструмент ще помогне максимално дискретно професионалистите да са на разположение на нуждаещите се от защита и подкрепа. В зависимост от ситуацията в страната с COVID-19, приложенията ще се използват и за консултиране на пострадали. Такава практика за първи път организацията използва по време на пандемията, когато клиентите не можеха да посещават социалната услуга”, допълни Мая Маркова.

Нововъведенията са част от проект „Пандемията ще свърши. Домашното насилие – Не!”, който неправителствената организация изпълнява с финансиране от Министерство на правосъдието.

Помагат на самотни майки от Търговище да се справят след COVID кризата

Хуманитарни и здравни пакети от първа необходимост ще получат жени от Търговище, които са жертви на домашно насилие и сами отглеждат децата си. Помощта идва от Асоциация НАЯ по проект „КРИЛА за самотните майки”. За сумата от 20 хиляди лева, предоставена от Програма „ИРИС” на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, ще се осигурят неща от първа необходимост за 19 семейства, тежко засегнати от кризата с коронавируса.

Повече за Проекта можете да прочетете

Стартира проект

„Пандемията ще свърши. Домашното насилие – Не!


Проектът се финансира от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-154/08.06.2020 г.).
Повече за проекта можете да прочетете

Стартира Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”

От началото на месец февруари 2020 година „Асоциация НАЯ“ започна изпълнението на Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”, който се осъществява с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”.

Проектът има за цел да създаде ресурс от обучени и подготвени здравни медиатори в цялата страна, които да работят за превенция на насилието над деца в местните общности. Това ще има принос към подобряване на достъпа до подкрепа и би помогнало да се реши проблема с изолацията и маргинализацията на групи лица в малки и отдалечени населени места. Като резултат се очаква да се разширят възможностите за предотвратяване на насилието над деца и по-специално сексуалната злоупотреба, чрез разпознаване на рискови ситуации от здравните медиатори. Като продукт ще има изработен практически инструмент – чек лист за идентифициране на риска от сексуална злоупотреба с деца.

Повече за проекта можете да прочетете

ПРОЕКТ „ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ”

This project is funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)

 

Координатор: Сдружение „Асоциация НАЯ” гр. Търговище

Партньори: Женски център в град Кардица, Гърция и Международната организация за защита на децата, департамент в град Генуа, Италия

Проектът ще работи за предотвратяване на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата в ранна възраст в дух на взаимно уважение и зачитане, и преодоляване на стереотипите, които създават неравенства между двата пола.

Резюме на проекта ТУК

ПРОЕКТ „НАСИЛИЕТО НЕ Е ЗАВИНАГИ“

Проектът има за цел да подкрепи жертви на домашно насилие в област Търговище, чрез комплексни действия за защита на правата им, гарантиране на сигурността им и насърчаване на социалната им интеграция. Той ще помогне на пострадалите от домашно насилие да подобрят качеството си на живот, като получат професионална помощ за прекратяване на насилието и преодоляване на последствията от него. 

Повече за проекта вижте ТУК

Изследваха как се прилага Закона за защита от домашното насилие в област Търговище

Мониторингов доклад дава оценка, как се работи за защита на пострадали от домашно насилие в област Търговище. Изследването се прави за първи път в региона с цел да се видят силните страни и предизвикателствата при оказването на помощ на жертвите. Събраните данни са за периода 2015 – 2018 година и включват статистика от Районните съдилища и прокуратури в цялата област, както и интервюта с пострадали от домашно насилие, извършители на домашно насилие и представители на институции.

Мониторингът се извърши от „Асоциация НАЯ” в рамките на Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието.

Още

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Картина1
 

Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”,

финансиран от Министерство на правосъдието на Р България

(Договор №  93-00-153/21.05.2019 г.)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

СЕВДА – СЪДБА ИЛИ КОПНЕЖ

„Асоциация НАЯ“ Търговище представя обучителния филм „Севда – съдба или копнеж“, изработен в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие“.

Филмът разказва една история стара колкото света. История, която не може да се разкаже само в една песен, затова е изпята безброй пъти. История която не може да се опише само в една книга, затова са изписани стотици томове. История която не може да се   нарисува в една картина, затова е подредена в хиляди платна. Защото нито една песен, нито една книга и нито една картина не може да събере живота.  А това е история за живота.

ФИЛМЪТ МОЖЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДИМНО РОМСКИ,

ИЗДАДЕ „АСОЦИАЦИЯ НАЯ“

Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, издаде „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”. Той е предназначен за професионалисти, които се занимават с насилието над жени и/или работят с ромски общности – специалисти от социалната, здравната и образователната системи, местни власти, полиция, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, както и неформални граждански обединения, които работят в ромски общности.

„Представяйки този Наръчник, от една страна целим да засилим чувствителността на професионалистите към проявите на насилието над жени в ромската общност, така че този проблем да бъде погледнат през призмата на всички специфики, които етническата група носи и които дават отражение върху проявите на домашно насилие и отговорът на жертвите на това насилие. Това, според нас, ще направи програмите за защита и подкрепа на ромски жени и деца, жертви на домашно насилие по-ефективни.” споделят авторите.

 виж повече

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ПОМАГА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДИМНО РОМСКИ

Програмата за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски е изготвена по Проект „Достойнство – живот без насилие” на „Асоциация НАЯ”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Неговата основна цел е „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи”, а специфичната цел е „Предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират ново решение за съществуващи проблеми”.

Тази Програма обобщава специфичните подходи, идентифицирани като положителни практики в работата на организацията с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски и дава конкретни насоки за оказване на ефективна защита и подкрепа на пострадалите лица.

виж повече

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *