Обща

ПРОЕКТ ASAP 2.0

ПРОЕКТ ASAP 2.0

Необходимостта от ефективно сътрудничество между услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие и програмите за извършители е една от ключовите стратегии за справяне с ескалацията на домашното насилие, предизвикана от извънредната COVID ситуация. Основно предизвикателство, пред което са изправени доставчиците на услуги за пострадали по време на пандемията е, че след преминаване към онлайн…