Събития

Предстои събитие

На 07.07.2022 в театъра Търговище от 16:00.

СТАРТИРА НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Асоциация НАЯ е партньор от България

От началото на месец март 2022 г. партньори от България, Кипър, Гърция, Германия и Италия се обединиха, за да работят по проект ASAP 2.0 – Системен подход за предотвратяване и борба с домашното насилие.
Работата с извършители на домашно насилие е един от ключовите елементи за превенция на насилието над жени и домашното насилие. Това разбиране формира основата на проект ASAP 2.0, чиято цел е да има по-добра защита от насилие за жените и децата, чрез укрепване на програмите за работа с извършителите, както и чрез създаване на междуинституционални мрежи. Това може да бъде постигнато с прилагането на стандартизирана методология за сътрудничество между услугите за подкрепа на пострадалите и програмите за работа с извършители, както е посочено в редица национални и международни документи.
Повече за проекта тук:

Специални мерки в подкрепа на жени, преживели домашно насилие, бяха обсъдени на серия от онлайн срещи

Представителите на общини, бюра по труда, агенции за социално подпомагане и други от районите на Търгавище, Русе и Пловдив имаха възможността да избират между 7 мерки в подкрепа на жените:
  1. Подсигуряване на място в детска градина за деца на майки, жертви на домашно насилие
  2. Преференциално настаняване в общински жилища.
  3. Допълнителни дни платен годишен отпуск /при нужда/
  4. „Спомагателна каса“ /Спешен пакет/
  5. Гъвкаво работно време за жени, преживели насилие
  6. Социални трансфери под формата на стоки за пострадали от домашно насилие.
  7. Подкрепа за квалификация и преквалификация на пострадали от домашно насилие.

За да разберете повече за мисията на проекта, вижте следното кратко видео: https://www.facebook.com/centerforSCD/videos/556095632172137

Или посетете уебсайта на проекта: https://www.wegoproject.eu/

Помогнахме на 60 жени и деца чрез фонда за солидарност на служителите на ес

За една година ги подкрепихме с лекарства, прегледи и тестове

36 жени и 23 деца от област Търговище бяха подкрепени със здравни грижи и лекарства от Асоциация НАЯ. Помощта се предоставяше в рамките на цялата настояща година за най-нуждаещите се семейства. Средствата за нея бяха осигурени от Фонда за солидарност на служителите на институциите в Европейския съюз в Брюксел през Фондация Крал Бодуен. Тяхното предназначение беше да помогне на уязвими групи да преодолеят COVID кризата.

За цялата страна бяха отделени общо 17 600 лева, които  чрез Фондация Bcause стигнаха до четири организации, които имат кризисни и консултативни центрове за жени и деца.

„Ние разпределихме за област Търговище общо около 4 400 лева, като дарените средства отидоха в няколко основни направления, съобразно най-спешните нужди на нашите клиенти да запазят здравето си. Около 75 % от парите бяха използвани за закупуването на лекарства. Повече от 20 жени и техните деца имаха възможност да купят изписаните им от лекари медикаменти и да се лекуват адекватно. Една част от тях имаха нужда от препарати за лечение на COVID, други получиха средства, за да купуват ежемесечно медикаментите си по рецептурни книжки за хронични заболявания, успяхме да покрием и непредвидени разходи при сезонни заболявания.”

обясниха от Асоциация НАЯ.

Организацията отчете, че са отпускали пари още за медицински изследвания, стоматологични услуги и тестване за COVID.

От НАЯ анонсираха, че имат готовност през зимните месеци отново да помагат на клиентите си с хранителни пакети, плащане на битови сметки и купуване на лекарства.

ВИЖ ТАЗИ СПЕЦИАЛНА ИГРА

COOL/NOTCOOL – ИГРА ЗА ПРИЯТЕЛИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Този клип е създаден от Сдружение „Асоциация НАЯ“ Търговище по проект „Подкрепа за следкризисно възстановяване на пострадали от домашно насилие в област Търговище“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-250/06.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.

Помагаме на пострадали от домашно насилие

Този клип е създаден от Сдружение „Асоциация НАЯ“ Търговище по проект „Подкрепа за следкризисно възстановяване на пострадали от домашно насилие в област Търговище“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-250/06.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.

Разпознай, подкрепи, помогни!

Този клип е създаден от Сдружение „Асоциация НАЯ“ Търговище по проект „Подкрепа за следкризисно възстановяване на пострадали от домашно насилие в област Търговище“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-250/06.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.

Спри, преди да се е случило

Този клип е създаден от Сдружение „Асоциация НАЯ“ Търговище по проект „Подкрепа за следкризисно възстановяване на пострадали от домашно насилие в област Търговище“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-250/ 06.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието

АСОЦИАЦИЯ НАЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ПРОЕКТА WEGO 3

Председателят на „Асоциация НАЯ“ Светла Сивчева ще координира на областно ниво реализирането на международен проект за икономическо овластяване на жените, преживели домашно насилие. По покана на българският партньор ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ, Търговище е един от трите района в страната, в който ще се разработват политики за насърчаване икономическата независимост на жените.

Цел: Повишаване на капацитета на местни мрежи от разнообразни институционални участници за подпомагане на социално-икономическата независимост на преживелите насилие от интимния партньор, чрез разработване и прилагане на политики, които са съобразени с изискванията за равнопоставеност на половете.

Дейностите за икономическо овластяване  на жени преживели насилие от интимния партньор са ориентирани към три целеви групи:

  • кризисни центрове и други доставчици на социални услуги за жертви на насилие от интимния партньор – да се повиши капацитетът им за ефективна работа и влияние върху изработването на политики по проблема
  • бизнес компании – да се увеличи броят на бизнес компаниите, подкрепящи Териториалния протокол създаден в рамките на проекти WEGO 1 и 2 и мотивирането им за прилагане на конкретни подкрепящи мерки.
  • държавни и общински институции, разработващи и прилагащи съответни политики, като например: за балансиране на професионален и личен живот; за преквалификация и заетост; за осигуряване на жилища; за подкрепа посещаването на децата им в детски ясли и градини и в училище.

Подкрепяме пострадали от домашно насилие да преодолеят COVID кризата

В момента помагаме на повече от 60 пострадали от домашно насилие от цялата област Търговище, да се възстановят след COVID кризата. Над 95 % от тях са жени и деца. Това обявиха от Асоциация НАЯ при старта на световната инициатива „16 дни срещу насилието над жени”. Кампанията започва днес, когато се отбелязва Международния ден за премахване на насилието над жени и  продължава до 10 декември – Международния ден за правата на човека.

В рамките на проекта си „ Подкрепа за средкризисно възстановяване на пострадали от домашно насилие в област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието, през последните 4 месеца организацията е стигнала до повече от 10 малки населени места в региона с мобилните си екипи от психолози и социални работници.

Жертвите на домашно насилие са силно засегнати от извънредните мерки в страната, сочи проучване на „Асоциация НАЯ”, според което от началото на пандемията през март 2020 г. до март 2021 г., 10% от пострадалите са загубили работата си поради намаленото производство в региона; 30% не могат да си намерят работа; 30% са останали без доходи, тъй като са били в неплатен отпуск; 30% са загубили част от доходите си поради намаленото работно време, като самостоятелно заети лица, фермери и сезонни работници в селското стопанство. „Дори след постепенното разхлабване на ограничителните мерки в страната, за жертвите е трудно да се върнат към предишната си ситуация. Възможностите за намиране на работа са малко, възстановяването на връзките с обкръжението изисква време и подкрепа. За да се компенсират негативните последици, в ние  засилихме социалната работа и мобилността на подкрепата, за да стигнем до най-уязвимите жени и деца и да им помогнем”, казват от неправителствената организация.

Техният отчет показва, че от август до момента са направили повече от 600 консултации на пострадали от домашно насилие с психолог, социален работник и адвокат.

ПРЕДСТАВИХА ПЕТ ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Пет нови подхода в борбата с домашното насилие бяха презентирани по време на втроя ден от уебинара, организиран от „Асоциация НАЯ” на тема „НОВИ ПОДХОДИ В РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19”. Събитието се проведе в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Андриян Георгиев от фондация „Бъдеще перфектно” представи новия вайбър бот „Силна”, който дава информация за спецификите на домашното насилие и възможностите за подкрепа на жертвите. Анна Николова, председател на Фондация „SOS – семейства в риск”, Варна презентира кризисните пакети на организацията, въведени през 2020 година. От Асоциация „Деметра” Бургас Ана Буриева разказа на практиката на потелско настаняване на пострадалите, които се нуждаят от спешна защита, преди да бъдат приети в Кризисен център. Златка Мачева от Център „Отворена врата” акцентира върху програмата за трудово посредничество, насочена към трайно безработни жени. В края на уебинара Петя Стефанова от екипа на домакините от „Асоциация НАЯ” показа как функционират техните дигитални стаи за консултиране.

УСПЕШЕН СТАРТ НА УЕБИНАРА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Близо 30 участници се включиха в първия ден на уебинара, организиран от „Асоциация НАЯ” на тема „НОВИ ПОДХОДИ В РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19”. Събитието се провежда в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Ръководители на граждански организации и на социални услуги, психолози, социални работници, юристи, педагози и други специалисти се запознаха с добрите европейски практики в осигуряването на достъпна и качествена помощ на пострадалите по време на пандемията. Ръководителят на проекта Светла Сивчева представи резултатите от първото за страната проучване на опита на гражданските организации да продължат да поддържат консултативните си програми, мобилните екипи, кризисното настаняване и горещите телефонни линия в периоди на ограничения и рестрикции.

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

На 29 и 30 септември „Асоциация НАЯ” организира уебинар на тема „НОВИ ПОДХОДИ В РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19”. Събитието се провежда в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

То ще събере професионалисти от цялата страна, които помагат на пострадали от домашно насилие. В първия ден на уебинара ще бъдат споделени добрите европейски практики в осигуряването на достъпна и качествена помощ на пострадалите по време на пандемията. Ръководителят на проекта Светла Сивчева ще представи резултатите от първото за страната проучване на опита на гражданските организации да продължат да поддържат консултативните си програми, мобилните екипи, кризисното настаняване и горещите телефонни линия в периоди на ограничения и рестрикции.

ЕЛЕКТРОНЕН НАРЪЧНИК ПОМАГА В РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

 „Асоциация НАЯ” подготви специален Наръчник за професионалисти, които работят с жертви на домашно насилие. Изданието е електронно и е изготвено в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

То се базира на национално проучване за опита, добрите практики и предизвикателствата в помощта за жертви на домашно насилие в условията на COVID -19. В него участваха пострадали от домашно насилие и организации, които оказват подкрепа на тази целева група.  Споделени са европейски практики в осигуряването на достъпна и качествена помощ, както и 13 иновативни подхода от нашата страна. Част от тях са създаване на специални имейли за помощ от адвокати, дигитални стаи за консултиране, използване на хотелски стаи за спешно настаняване на пострадалите до приемането им в кризисен център, програми за надомна работа, мобилни екипи и хуманитарна помощ за най-нуждаещите се.

НАПРАВИХМЕ ДИГИТАЛНИ СТАИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Специални онлайн пространства за консултации на пострадали от домашно насилие оформи „Асоциация НАЯ” от Търговище. Дигиталните стаи ще се използват в случаи на по-тежки ограничения заради четвъртата вълна на COVID-19, през която минава страната ни и ако няма възможност консултантите да работят на живо с клиентите на социалната услуга.

„Използваме специално приложение, което е достъпно и лесно за употреба на компютър и на телефон, без да се изисква никаква инсталация и без споделянето на никакви данни. В него има възможност за отварянето едновременно на 8 самостоятелни стаи, в които психолози и социални работници да се виждат и чуват с клиентите ни. Това е много важно, защото както в ситуациите на ограничения през миналата година, не искаме да оставяме пострадалите без защита и подкрепа. Тогава трябваше много бързо да реагираме и да преминем към онлайн консултации. Мисля, че вече имаме опит и ставаме все по-добри.”, заяви Нина Николова от Асоциация НАЯ.

Подкрепа за средкризисно възстановяване на пострадали от домашно насилие в област Търговище

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

с рег. № 93-00-250/06.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието

Дългосрочна цел: Превенция и предотвратяване на домашното насилие в област Търговище за възстановяване на пострадалите след кризата с COVID-19.

Краткосрочни цели:

1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез достъпна, качествена и навременна социална услуга;

2. Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез работа с извършители на домашно насилие;

3. Превенция и защита от домашно насилие чрез разпространение на информация и кампания в медиите и социалните мрежи.

Мобилна подкрепа и грижа за жертви на домашно насилие от малки населени места в област Търговище

АСОЦИАЦИЯ НАЯ СПЕЧЕЛИ НАГРАДА

ЗА ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА

Проект „Вълшебните приказки” на Асоциация НАЯ от Търговище беше отличен с наградата „Проект на годината” на Фондация Лале.

ОТ 30 ДО 50 % УВЕЛИЧЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА

С 30 до 50 % са се увеличили сигналите за домашно насилие в различните части на страната по време на пандемията от COVID-19. Това показва анализ, изготвен от „Асоциация НАЯ” на база на интервюта с 11 организации от България, които предоставят услуги на пострадали. Националното изследване беше извършено в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В него се интервюираха пострадали от домашно насилие и професионалисти от социални услуги.

В първите месеци след обявяването на извънредното положение почти във всички организации се отчита спад в търсенето на помощ. Хипотезата на професионалистите е, че новата ситуация е предизвикала огромен страх и много от жертвите на домашно насилие са предпочели да останат в тежката за тях ситуация, заради неизвестността какво ще се случи с тях и децата им, ако останат без работа и без дом.

СЪБРАХМЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

11 организации от цялата страна, които помагат на жертви на домашно насилие, споделиха своя опит и добри практики от последната година и половина, след обявяването на пандемията.  Те станаха част от първото по рода си национално изследване, което се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Добрата новина е, че нито една от интервюираните организации не е спирала да работи и е успяла да се адаптира към новата ситуация и да остане на разположение на пострадалите. Използвани са множество дигитални инструменти за консултиране и за няколко месеца през 2020 година, по време на най-големите ограничения в страната, голяма част от услугите са предлагали подкрепа онлайн, в това число консултации с психолози, социални работници и адвокати.

ПАНДЕМИЯТА ДОНЕСЕ НОВИ ПРОБЛЕМИ НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

С най-високата оценка по скалата от 1 до 4 беше оценена подкрепата на Асоциация НАЯ от пострадалите от домашно насилие, на които организацията е помогнала. Тази оценка беше дадена от 5 жени, които участваха в проучване за опита и предизвикателствата в защитата и подкрепата на жертви на домашно насилие по време на пандемията от COVID-19. Това е първото по рода си национално изследване, което се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В него освен пострадали от домашно насилие се интервюират и професионалисти от социални услуги.

Социалната услуга за пострадали от домашно насилие на Асоциация НАЯ е добре позната в местната общност, сочи проучването. Основните канали за получаване на информация са медиите и институциите, с които организацията си партнира по случаи на домашно насилие. В условията на пандемия това се е оказало решаващо, за да могат постраалите да получат помощ и подкрепа. Към услугата насочват както представители на различните институции, така и бивши и настоящи клиенти.

ПОДКРЕПАТА ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Започна национално проучване на добрите практики и предизвикателствата в подкрепата на жертви на домашно насилие по време на пандемията. Изследването се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Предстои да се направят интервюта с жертви на домашно насилие от област Търговище и организации, които работят с пострадалите от цялата страна за нагласите им спрямо използването на новите технологии за дистанционно консултиране на пострадалите по време на епидемична обстановка. Цялата събрана информация от интервютата ще се анализира, за да се видят предизвикателствата и добрите практики от онлайн консултирането и работата в дигитална среда. Предстои да се изработи и специален Наръчник за подкрепа на жертви на домашно насилие в условията на COVID-19.

Близо 250 участници се включиха в заключителната конференция по проект „ASAP – Системен подход за работа с извършители на домашно насилие, която се проведе онлайн а 23 февруари. Сдружение „Асоциация НАЯ”, като партньор по проекта представи разработването и тестването  на Оперативния протокол за сътрудничество между програмите за жертви на домашно насилие и програмите за извършители на домашно насилие в България. 

Пълен запис на събитието на български език можете да гледате ТУК

Всички продукти от проекта са достъпни на страницата на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие ТУК

ПРОЕКТ „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ“

с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Получихме подкрепа от Фонда за солидарност на служителите на ЕС

Асоциация НАЯ получи специално дарение от Фонда за солидарност на служителите на институциите в Европейския съюз в Брюксел през Фондация Крал Бодуен. За цялата страна бяха отделени общо 17 600 лева, които  чрез Фондация Bcause стигнаха до четири организации, които имат кризисни и консултативни центрове за жени и деца.

За област Търговище са отпуснати 4 400 лева. Средства ще бъдат разпределени в няколко основни направления, съобразно най-спешните нужди на клиентите и на персонала да запазят здравето си.

Подкрепата за жертви на домашно насилие няма да спира

Жертвите на домашно насилие в област Търговище ще продължат да получават помощ и подкрепа. Това обещаха от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Асоциация НАЯ. Въпреки сложната обстановка и въведените ограничителни мерки, организацията няма да прекъсва контакта си с пострадалите. Психолози, социални работници и адвокат ще консултират нуждаещите се от защита.  В момента това са случва на място в центъра в Търговище и в откритите приемни при спазване на всички мерки за безопасност, разпоредени от властите. За клиентите, които нямат възможност да идват лично, се осигуряват он лайн консултации.

От два месеца Асоциация НАЯ използва дигитални приложения за безплатни обаждания и съобщения през сайта си, чрез които пострадалите и техните близки могат да се свържат с организацията и да потърсят подкрепа. Модернизирането на връзката беше осигурено по проект „Пандемията ще свърши. Домашното насилие – Не!”, финансиран от Министерство на правосъдието.

„Можем да осигурим постоянна връзка на пострадалите. В момента обстановката е много динамична, но ние вече сме по-подготвени в сравнение с първата вълна на пандемията. Успяхме да се модернизираме и ако бъдат въведени по-строги ограничения, имаме възможност да прехвърлим цялата си комуникация с клиентите он лайн и да продължим да им помагаме. Това е важно за жертвите, защото не трябва да бъдат оставяни сами със страховете си, особено в моменти на криза, като тази с COVID-19.”, заяви директор на социалната услуга Мая Маркова.

Тя припомни, че през последните 5 месеца, Асоциация НАЯ е организирала мащабна социална работа на първа линия чрез мобилни екипи в малките населени места. Така са подкрепени повече от 50 жени и техните деца, засегнати най-тежко от COVID-19. Направени са доставки на  неща от първа необходимост – храна, лекарства, памперси, перилни и почистващи препарати. 

AVON България дарява за националния телефон за пострадали от домашно насилие

Сигнали за домашно насилие вече могат да се подават онлайн

безплатно обаждане
текстово съобщение
аудио и видео по Скайп
аудио и видео по Вайбър

Нови дигитални приложения помагат при случаи на домашно насилие в Търговище. Чрез безплатни онлайн съобщения пострадалите и техните близки могат да се свържат с „Асоциация НАЯ” и да потърсят подкрепа, съобщиха от неправителствената организация, която близо 20 години работи с жени и деца, жертви на домашно насилие.

„Извънредна ситуация наложи да се търсят и използват нови решения, за да могат пострадалите от домашно насилие да преодолеят създадените ограничения, да сигнализират и да търсят помощ. Физическото дистанциране рязко увеличи мащабите и значението на онлайн комуникацията. Затова смятаме, че традиционните форми на контакт между жертвите и социалните услуги спешно трябва да се модернизират и дигитализират”, обясни директорът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция Мая Маркова.

Онлайн приложенията включват безплатни обаждания към Горещата телефонна линия на „Асоциация НАЯ”, изпращане на текстови съобщения, аудио и видео чат чрез Скайп, Вайбър и Месинджър. Те са достъпни през сайта на организацията https://www.naia-tg.com/ и могат да се използват на всякакви устройства. За търсещите помощ всички услуги са безплатни.

„Тези приложения са необходими за бърза, лесна и анонимна онлайн комуникация – текстова и аудиовизуална, с пострадалите от домашно насилие. Този иновативен инструмент ще помогне максимално дискретно професионалистите да са на разположение на нуждаещите се от защита и подкрепа. В зависимост от ситуацията в страната с COVID-19, приложенията ще се използват и за консултиране на пострадали. Такава практика за първи път организацията използва по време на пандемията, когато клиентите не можеха да посещават социалната услуга”, допълни Мая Маркова.

Нововъведенията са част от проект „Пандемията ще свърши. Домашното насилие – Не!”, който неправителствената организация изпълнява с финансиране от Министерство на правосъдието.

Помагат на самотни майки от Търговище да се справят след COVID кризата

Хуманитарни и здравни пакети от първа необходимост ще получат жени от Търговище, които са жертви на домашно насилие и сами отглеждат децата си. Помощта идва от Асоциация НАЯ по проект „КРИЛА за самотните майки”. За сумата от 20 хиляди лева, предоставена от Програма „ИРИС” на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, ще се осигурят неща от първа необходимост за 19 семейства, тежко засегнати от кризата с коронавируса.

Повече за Проекта можете да прочетете

Стартира проект

„Пандемията ще свърши. Домашното насилие – Не!


Проектът се финансира от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-154/08.06.2020 г.).
Повече за проекта можете да прочетете

Стартира Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”

От началото на месец февруари 2020 година „Асоциация НАЯ“ започна изпълнението на Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”, който се осъществява с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”.

Проектът има за цел да създаде ресурс от обучени и подготвени здравни медиатори в цялата страна, които да работят за превенция на насилието над деца в местните общности. Това ще има принос към подобряване на достъпа до подкрепа и би помогнало да се реши проблема с изолацията и маргинализацията на групи лица в малки и отдалечени населени места. Като резултат се очаква да се разширят възможностите за предотвратяване на насилието над деца и по-специално сексуалната злоупотреба, чрез разпознаване на рискови ситуации от здравните медиатори. Като продукт ще има изработен практически инструмент – чек лист за идентифициране на риска от сексуална злоупотреба с деца.

Повече за проекта можете да прочетете

ПРОЕКТ „ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ”

This project is funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)

 

Координатор: Сдружение „Асоциация НАЯ” гр. Търговище

Партньори: Женски център в град Кардица, Гърция и Международната организация за защита на децата, департамент в град Генуа, Италия

Проектът ще работи за предотвратяване на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата в ранна възраст в дух на взаимно уважение и зачитане, и преодоляване на стереотипите, които създават неравенства между двата пола.

Резюме на проекта ТУК

ПРОЕКТ „НАСИЛИЕТО НЕ Е ЗАВИНАГИ“

 

Проектът има за цел да подкрепи жертви на домашно насилие в област Търговище, чрез комплексни действия за защита на правата им, гарантиране на сигурността им и насърчаване на социалната им интеграция. Той ще помогне на пострадалите от домашно насилие да подобрят качеството си на живот, като получат професионална помощ за прекратяване на насилието и преодоляване на последствията от него. 

Повече за проекта вижте ТУК

Изследваха как се прилага Закона за защита от домашното насилие в област Търговище

Мониторингов доклад дава оценка, как се работи за защита на пострадали от домашно насилие в област Търговище. Изследването се прави за първи път в региона с цел да се видят силните страни и предизвикателствата при оказването на помощ на жертвите. Събраните данни са за периода 2015 – 2018 година и включват статистика от Районните съдилища и прокуратури в цялата област, както и интервюта с пострадали от домашно насилие, извършители на домашно насилие и представители на институции.

Мониторингът се извърши от „Асоциация НАЯ” в рамките на Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието.

Още

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Картина1
 

Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”,

финансиран от Министерство на правосъдието на Р България

(Договор №  93-00-153/21.05.2019 г.)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

СЕВДА – СЪДБА ИЛИ КОПНЕЖ

„Асоциация НАЯ“ Търговище представя обучителния филм „Севда – съдба или копнеж“, изработен в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие“.

Филмът разказва една история стара колкото света. История, която не може да се разкаже само в една песен, затова е изпята безброй пъти. История която не може да се опише само в една книга, затова са изписани стотици томове. История която не може да се   нарисува в една картина, затова е подредена в хиляди платна. Защото нито една песен, нито една книга и нито една картина не може да събере живота.  А това е история за живота.

ФИЛМЪТ МОЖЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДИМНО РОМСКИ,

ИЗДАДЕ „АСОЦИАЦИЯ НАЯ“

Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски, издаде „Асоциация НАЯ” в рамките на проект „Достойнство – живот без насилие”. Той е предназначен за професионалисти, които се занимават с насилието над жени и/или работят с ромски общности – специалисти от социалната, здравната и образователната системи, местни власти, полиция, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, както и неформални граждански обединения, които работят в ромски общности.

„Представяйки този Наръчник, от една страна целим да засилим чувствителността на професионалистите към проявите на насилието над жени в ромската общност, така че този проблем да бъде погледнат през призмата на всички специфики, които етническата група носи и които дават отражение върху проявите на домашно насилие и отговорът на жертвите на това насилие. Това, според нас, ще направи програмите за защита и подкрепа на ромски жени и деца, жертви на домашно насилие по-ефективни.” споделят авторите.

 виж повече

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ПОМАГА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДИМНО РОМСКИ

Програмата за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски е изготвена по Проект „Достойнство – живот без насилие” на „Асоциация НАЯ”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Неговата основна цел е „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи”, а специфичната цел е „Предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират ново решение за съществуващи проблеми”.

Тази Програма обобщава специфичните подходи, идентифицирани като положителни практики в работата на организацията с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски и дава конкретни насоки за оказване на ефективна защита и подкрепа на пострадалите лица.

виж повече