Изследваха как се прилага Закона за защита от домашното насилие в област Търговище

Мониторингов доклад дава оценка, как се работи за защита на пострадали от домашно насилие в област Търговище. Изследването се прави за първи път в региона с цел да се видят силните страни и предизвикателствата при оказването на помощ на жертвите. Събраните данни са за периода 2015 – 2018 година и включват статистика от Районните съдилища и прокуратури в цялата област, както и интервюта с пострадали от домашно насилие, извършители на домашно насилие и представители на институции.

Мониторингът се извърши от „Асоциация НАЯ” в рамките на Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието.

„За четири години в Районните съдилища в Търговище, Попово и Омуртаг има образувани 121 производства по Закона за защита от домашното насилие. Впечатление прави високия процент на издадени заповеди за незабавна защита – над 65%. Това показва, че в две трети от случаите на домашно насилие е имало непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице и чрез спешни мерки по Закона е гарантирана безопасността на жертвата. Данните сочат още, че при всички дела има отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище и забрана да приближава пострадалото лице. Средно тези мерки са за срок от една година.”, обявиха от „Асоциация НАЯ”.

Справка на организацията, която предоставя единствената услуга за жертви на домашно насилие в област Търговище отчита, че за периода 2015 – 2018 година чрез психологическо и социално консултиране са подкрепени 416 пострадали. Над 90 % от клиентите са жени и деца. Всички мъже, които са ползвали услугата за подкрепа, са жертва на домашно насилие от страна на техни пораснали деца, внуци и други роднини, също мъже. Близо половината от пострадалите са насочени от Полицията, а във всеки трети случай жертвите са получили съвет да потърсят помощ в Асоциацията от свои близки и роднини или от други клиенти.

„За 13 години откакто съществува Центъра за подкрепа на жертви на домашно насилие, с колегите от други институции в област Търговище успяхме да създадем много добри практики на сътрудничество, които са устойчиви във времето и работят добре. Мога да дам пример с районните инспектори от малките населени места, които много активно насочват към социалната услуга, дори когато няма подаден сигнал от пострадалите на телефон 112 или няма подадена жалба. Местната власт също оказва много ценна подкрепа в борбата срещу домашното насилие. С помощта на Община Търговище, от миналата година Центърът за социална рехабилитация и интеграция е  държавно делегирана дейност, което гарантира стабилност на услугата.”, отчитат от НАЯ.

На база на проведения мониторинг са направени и препоръки за подобряване на координацията по случаи на домашно насилие. Отчита се нужда да се засили социалната работа в по-малките населени места за идентифициране и препращане на пострадалите от домашно насилие,  както и по-активно включване на здравните работници, учителите и кметовете в подаването на сигнали за домашно насилие и подкрепата на жертвите.

Пълна версия на Мониторинговия доклад можете да прочетете ТУК.

Програма за подкрепа на жертви на домашно насилие ТУК.

Програма за работа с извършители на домашно насилие ТУК.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *