ЕЛЕКТРОНЕН НАРЪЧНИК ПОМАГА В РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

„Асоциация НАЯ” подготви специален Наръчник за професионалисти, които работят с жертви на домашно насилие. Изданието е електронно и е изготвено в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

То се базира на национално проучване за опита, добрите практики и предизвикателствата в помощта за жертви на домашно насилие в условията на COVID -19. В него участваха пострадали от домашно насилие и организации, които оказват подкрепа на тази целева група.  Споделени са европейски практики в осигуряването на достъпна и качествена помощ, както и 13 иновативни подхода от нашата страна. Част от тях са създаване на специални имейли за помощ от адвокати, дигитални стаи за консултиране, използване на хотелски стаи за спешно настаняване на пострадалите до приемането им в кризисен център, програми за надомна работа, мобилни екипи и хуманитарна помощ за най-нуждаещите се.

Всички тези практики са помогнали на социалните услуги да останат на първа линия и да не прекъсват работа през всички отминали вълни на COVID кризата. Те са успели да покрият всички потребности на жертвите – от емоционална подкрепа за преодоляване на стреса, социални нужди от хуманитарна помощ, работа, защита по Закона за защита от домашното насилие, кризисно настаняване и др.

Предстои данните от проучването, както и споделения опит да бъдат представени на специален уебинар за организации от цялата страна, които помагат на жертви на домашно насилие.

Тази  публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *