Месец: март 2022

НАЯ в процес на изготвяне на организационна стратегия

На 18 и 19 март 2022 година се проведе организационно консултиране на екипа на Асоциация НАЯ. Организира се двудневно групово събитие, на което се анализира настоящата ситуация и предизвикателствата през организацията, нейния потенциал за развитие и действие в кризисна ситуация. Стратегически приоритети Хоризонтално развитие и укрепване на услуги и дейности на организацията Повишена видимост и…

ПРОЕКТ ASAP 2.0

ПРОЕКТ ASAP 2.0

Необходимостта от ефективно сътрудничество между услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие и програмите за извършители е една от ключовите стратегии за справяне с ескалацията на домашното насилие, предизвикана от извънредната COVID ситуация. Основно предизвикателство, пред което са изправени доставчиците на услуги за пострадали по време на пандемията е, че след преминаване към онлайн…