Месец: февруари 2022

Проект „Устойчива подкрепа за жертви на домашно насилие в условията на COVID – 19”

Цел: Осигуряване на непрекъсната и качествена помощ на жени и деца, жертви на домашно насилие в област Търговище, чрез подкрепа на персонала на Асоциация НАЯ за запазване на психичното здраве на екипа и повишаване на организационната устойчивост в условията на COVID – 19. Целеви групи: 9 лица от персонала на Асоциация НАЯ – 6 специалисти…