Месец: май 2023

Координиран междуинституционален отговор срещу насилието над възрастни жени

MARVOW 2.0 е проект, който се фокусира върху изграждане и затвърждаване на сътрудничество между различните институции за защитата от насилие на възрастните хора и особено на възрастните жени. Той се финансира от Програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV) на Европейската комисия (CERV-2022-DAPHNE). Проектът е продължение на предишен проект MARVOW (https://marvow.eu), който беше изпълнен…

Основната цел на проекта е подобряване на безопасността и благосъстоянието на децата, преживели домашно насилие, чрез повишаване на ефективността на програмите за работа извършители в България за дефиниране и прилагане на модел, ориентиран към безопасността на децата при оценката и управлението на случаите на насилие в семейството, в които участват деца. Дейности: Изследване и анализ…