Координиран междуинституционален отговор срещу насилието над възрастни жени

MARVOW 2.0 е проект, който се фокусира върху изграждане и затвърждаване на сътрудничество между различните институции за защитата от насилие на възрастните хора и особено на възрастните жени. Той се финансира от Програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV) на Европейската комисия (CERV-2022-DAPHNE).

Проектът е продължение на предишен проект MARVOW (https://marvow.eu), който беше изпълнен в рамките на 30 месеца, от септември 2019 г. до март 2022 г. с цел създаване на модел на междуведомствено сътрудничество за защита и подкрепа на по-възрастните жени, жертви на насилие. Работа по проекта показа, че има нужда работата в тази посока да продължи  за подобряване на координирания отговор на насилието над възрастни жени и насилието над възрастни хора.

Насилието срещу възрастни жени е специфичен и сериозен социален проблем в световен мащаб, изискващ координиран отговор на различни организации. Проектът MARVOW показа пропуски в системата, предназначена за справяне с домашното насилие и идентифицира необходимостта от координирана междуинституционална екипна работа на национално и регионално ниво и изграждане на капацитет сред ключовите служби за по-подходящо фокусиране върху насилието срещу възрастни жени.

MARVOW 2.0 ще приложи на международно ниво в ЕС действия с цел подобряване на услугите, достъпни за възрастни жертви на насилие в 7 европейски държави, Австрия, България, Кипър, Франция, Гърция, Италия и Испания, и ще създаде препоръки и насоки на ниво ЕС.

Цели
Целите на Marvow 2.0 включват:
Разработване на индивидуална оценка на риска и методологии и инструменти за управление на случаи за професионалисти на първа линия и специализирани услуги.

Организиране на програми за изграждане на капацитет и обучение за всички ангажирани професионалисти.

Въвеждане, тестване и интегриране на координирани междуинституционални работни протоколи и очертаване на препоръки за политики.

Създаване на предложения/планове/препоръки за подобряване на правната рамка.

Разпространение на резултатите от проекта сред целеви професионалисти, институции, политици и общности за застъпничество и стимулиране на диалог на национално и европейско ниво.

Нашата работа:
Проектът Marvow 2.0 ще засили сътрудничеството между ключови организации и институции, както и ще повиши осведомеността сред ключовите заинтересовани страни и ще осигури по-висок достъп до услуги за подкрепа на възрастни жени, които са потенциални жертви на домашно насилие.

Проектът ще създаде модел на работа в екип, включително при оценката на риска и при цялостната система за управление на случаи, както и ще изгради капацитет на ключови услуги като услуги за подкрепа на жертви и програми за извършители.

Освен това проектът използва силни европейски мрежи, които позволяват създаването и разпространението на препоръки за политики на ниво ЕС.

Очаквани резултати:

  • Политически препоръки за справяне с насилието над възрастни жени
  • Протокол за междуведомствено сътрудничество в отговор на малтретирането на възрастни жени
  • Шаблон за стратегия за застъпничество за възпроизвеждане в цяла Европа

Екип на проекта:

AÖF – Асоциацията на автономните австрийски приюти за жени

AGE Platform Europe – мрежа от повече от 100 организации на и за възрастни хора в Европа, целящи да изразят и популяризират интересите на възрастните граждани

Anci Lazio – регионален клон на Националната асоциация на италианските общини

Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials – НПО с опит в предлагането на програми за подкрепа на жени и деца и за мъже извършители

Psytel – организация от независими експерти, работещи в областта на информационните системи в здравеопазването и за превенцията на насилието срещу деца, младежи и жени

MIGS, The Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) – провежда изследвания, обучение и застъпничество за насърчаване на правата на жените и равенството между половете в публичните политики

UWAH – неправителствена организация, активна в насърчаването и защитата на правата на жените и децата, ангажирана и с повишаване на осведомеността и застъпничество за правата на човека на местно, национално и европейско ниво

WWP EN – Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *