Основната цел на проекта е подобряване на безопасността и благосъстоянието на децата, преживели домашно насилие, чрез повишаване на ефективността на програмите за работа извършители в България за дефиниране и прилагане на модел, ориентиран към безопасността на децата при оценката и управлението на случаите на насилие в семейството, в които участват деца.

Дейности:

Изследване и анализ на работещи Програми за извършители в България относно съществуването и прилагането на политики и процедури за закрила на детето – добри практики, пропуски, предизвикателства и предложения. Изследването ще се извърши на локално и на национално ниво чрез онлайн проучване, интервюта и фокус-група с всички заинтересовани страни – пострадали, извършители, професионалисти от услугите, консултанти, специалисти от други институции, които работят по случаи на домашно насилие.

Изработване на методология и практически инструменти за защита на децата при работа с извършители на домашно насилие – шаблон на Политика за закрила на детето, въпросник за оценка на риска, протокол за поведение, формуляр за докладване, макет на междуинституционално споразумение. Експерти ще разработят методически материали за специалисти, които работят в програми за извършители на домашно насилие за включване на теми, които касаят защитата на децата в работата с бащи, които извършван насилие

Изграждане на капацитет на професионалистите за прилагане на Политики и процедури за закрила на детето при работа с извършители на домашно насилие. Щ се проведе обучение на 20 професионалисти от цялата страна. Обучението ще има теоретична и практическа част и воля и ще представя общата рамка за интегриране на политиката за закрила на детето в работа с извършители на домашно насилие. Професионалистите ще бъдат обучени как да използват практическите инструменти при пряката им работа извършители.

Разпространение на информация и комуникационни материали. Пакета от обучителни материали ще бъде разпространен онлайн до организации от България, които предоставят Програми за подкрепа на жертви на домашно насилие и Програми за работа с извършители.

Целева група: Специалисти от Програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и Програми за работа с извършители на домашно насилие в България (около 60 професионалисти)

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *