Резултати

Устойчива подкрепа за жертви на домашно насилие в условията на COVID – 19

Период на изпълнение на проекта:23.02.2022 – 23.06.2022

Проектът се изпълнява със средства от Фонд в подкрепа на организации, работещи с жени и деца, преживели насилие на фондация BCause. Фондът се финансира от фондация King Baudouin.

Проектът помогна за организационното укрепване и устойчивост на Сдружение „Асоциация НАЯ” и развитието на професионалния капацитет на специалистите, които помагат на пострадали от домашно насилие.

Проектът беше изключително актуален на ситуацията и навременен за организацията в един много труден момент, след като целия екип премина през поредица от нови и непознати предизвикателства, както в работата с пострадалите, така и в организационното развитие. Сдружението имаше потребност точно от такава подкрепа, за да погледне стратегически към бъдещата си дейност и да набележи своите приоритети и дългосрочен план за действие. Различните дейности на организацията бяха структурирани и разпределени във времеви график, което направи плановете по-прогнозируеми и намали риска от непредвидени негативни въздействия, включително от ситуации, подобни на тези през 2020 и 2021 година, свързани с COVID пандемията.

Целевата група от 9 лица от персонала на Асоциация НАЯ – 6 специалисти (социални работници, психолози, педагози, адвокат), които консултират пострадали от домашно насилие и 3 от административния екип участваха в дейностите по проекта. Те бяха подкрепени професионално да се справят по-добре с пряката си работа в условията на стрес, напрежение и извънредни ситуации и да са ефективни в подкрепата, която оказват на жени и деца, пострадали от домашно насилие. Специалистите от екипа участваха активно в стратегическото планиране на организационното развитие и бяха подкрепени професионално да прилагат иновативни техники и подходи в работата си, за да са адекватни на потребностите на нуждаещите се от помощ и да са ефективни в резултатите, които постигат.

По време на проекта бяха подкрепени с професионална помощ 64 пострадали от домашно насилие от цялата област Търговище. Те бяха консултирани от психолози, социални работници и адвокат. В 2 случая на висок риск, се водиха съдебни дела за защита по Закона за защита срещу домашното насилие. Проектът помогна на екипа, който помага на пострадалите да организира ефективна комплексна подкрепа, в това число изнесени мобилни приемни в малките населени места, доставка на хранителни продукти, закупуване на лекарства, заплащане на битови сметки.

Подобри се подкрепата за пострадалите от домашно насилие чрез екипно обсъждане и намиране на решения по случаите. Консултантите, които помагат на пострадалите получиха нови знания и умения за работа, базирани на различни теоретични постановки от психологията и терапията.

Асоциация НАЯ е по-стабилна и устойчива, с ясно структурирани приоритети за следващите три години. Организацията има ясна визия и конкретни планирани действия за намаляване на негативното въздействие на пандемията върху нейното функциониране.

В резултат на проекта, ползите за целевата група пострадали от домашно насилие е, че те имат на разположение достъпна и качествена услуга, която е устойчива в ситуация на ограничения, без да има опасност нуждаещите се да останат без помощ и защита. Екипът е обучен да работи с нови технологии и дигитални приложения, които да използва в консултирането, ако има забрана за присъствие на клиентите на място. Това означава, че подкрепата няма да прекъсне при никакви обстоятелства.

Като резултат от индивидуалните и групови супервизии, екипът успя да включи към обичайните си задължения, нови отговорности, които откликват на актуалните потребности на пострадалите жени и деца – подобряване на жилищните условия, заплащане на комунално-битови сметки (които само в рамките на няколко месеца се увеличиха драстично), закупуване на хранителни продукти от първа необходимост (те също поскъпнаха много), закупуване на лекарства, дрехи за децата и др.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *