Проект „Устойчива подкрепа за жертви на домашно насилие в условията на COVID – 19”

Цел:

Осигуряване на непрекъсната и качествена помощ на жени и деца, жертви на домашно насилие в област Търговище, чрез подкрепа на персонала на Асоциация НАЯ за запазване на психичното здраве на екипа и повишаване на организационната устойчивост в условията на COVID – 19.

Целеви групи:

  • 9 лица от персонала на Асоциация НАЯ – 6 специалисти (социални работници, психолози, педагози, адвокат), които консултират пострадали от домашно насилие и 3 от административния екип.
  • 50 жени и деца, пострадали от домашно насилие, които ще бъдат подкрепени с психологически консултации, посредничество при контакти с институции, помощ при решаване на социално битови проблеми, водене на дела по Закона за защита срещу домашното насилие.

Дейности:

  1. Индивидуални супервизии на 2 психолози и 2 социални работници, които консултират пострадали от домашно насилие. Всяка седмица те ще имат онлайн супервизия с външен консултант, който ще ги подкрепя за запазване на психичното им здраве и подобряване на професионалните им компетенции в условията на COVID-19. Консултантите имат нужда от специализирана подкрепа, за да намалят собствената си тревожност от кризисната ситуация; да имат пространство, в което да преработват негативните си емоции и страховете си. Така те ще са по-добре подготвени да помогнат на пострадалите от домашно насилие да се справят в кризистната ситуация, предизвикана от пандемията.
  2. Групови супервизии на екипа от консултанти, които помагат на пострадали от домашно насилие. Ще се извършва от външен супервизор. Ще се обсъждат случаи на жени и деца, пострадали от домашно насилие, по които се работи, за да се използва потенциала на екипа от специалисти. Супервизиите ще съчетават теоретична част и практическа работа по конкретни казуси. Тази дейност ще помогне да се предотврати „професионалното изгаряне” на консултантите и да се запази качеството на помощта за пострадалите.
  3. Организационно консултиране за работа в условията на COVID – 19. Ще се направи едно групово-организационно събитие, на което да се анализира настоящата ситуация и предизвикателствата през организацията, нейния потенциал за развитие и действие в кризисна ситуация. Ще се използва груповият ресурс, за да се планира организационно поведение в условията на COVID ограничения.

Резултати:

  • Повишаване на психологическата устойчивост на екипа на организацията за работа в условията на COVID – 19. Намаляване на риска от изтощение и напускане на работата. Този резултат ще се измери чрез въпросници в началото и края на проекта към персонала на Асоциация НАЯ, чрез които да се отчете промяната в нагласите за работа и професионалното укрепване на членовете на екипа.
  • По-добра подкрепа за пострадалите от домашно насилие чрез екипно обсъждане и намиране на решения по случаите. Консултантите, които помагат на пострадалите ще придобият нови знания и умения за работа, базирани на различни теоретични постановки от психологията и терапията. Този резултат ще се измери чрез протоколи от проведените групови супервизи, в които са описани хипотезите и решенията по различни случаи на домашно насилие.
  • Асоциация НАЯ е по-стабилна в условията на COVID ограничения. Организацията има по-ясна визия и конкретни планирани действия за намаляване на негативното въздействие на пандемията върху нейното функциониране. Този резултат ще се измери чрез изработен годишен план за работа на Асоциация НАЯ за 2022 година.

Срок на проекта: 4 месеца

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *